A-Ø webstedsindeks

Gaza: Generalforsamlingen stemmer for omgående humanitær våbenhvile

FN’s Generalforsamling stemte tirsdag eftermiddag for en øjeblikkelig humanitær våbenhvile i Gaza. Beslutningen blev truffet under en nødssession på baggrund af den langvarige konflikt mellem Israel og Palæstina samt den fortsatte krise i Gaza, der ikke viser tegn på afvikling.

FN’s medlemslande vedtog en resolution, der kræver en “øjeblikkelig humanitær våbenhvile”, den øjeblikkelige og betingelsesløse frigivelse af alle gidsler samt “sikring af humanitær adgang”.

Resolutionen blev vedtaget med et stort flertal på 153 for, 10 imod og 23 undlod at stemme.

Den gentog også Generalforsamlingens krav om, at alle parter overholder deres forpligtelser i henhold til international lov, herunder international humanitær lov, “især med hensyn til beskyttelse af civile”.

Danmark og de andre nordiske lande stemte for resolutionen. Størstedelen af medlemslandene i EU gjorde også, med undtagelse af Tyskland og Storbritanien, der undlod at stemme. USA og Israel var blandt de ti stater, der stemte imod resolutionen.

Inden resolutionen blev vedtaget, blev to ændringsforslag, der specifikt nævnte terrorgruppen Hamas, stemt ned af medlemmerne.

Afstemningen om humanitær våbenhvile fandt sted efter at FN’s Generalsekretær har anvendt Artikel 99 for at hasteindkalde FNs medlemslande.

Hamas er ansvarlig for civile lidelser, siger Israel ved ICJ

Sydafrika mod Israel: Ikke engang nyfødte babyer skånes

Uden at kræve en våbenhvile kræver Den Internationale Domstol beskyttelse af palæstinenserne

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19