Chef for IPCC forudser klimaaftale i København i 2009

0
481

Verden kan få en væsentlig, ny klimaaftale inden slutningen af 2009, hvis de nuværende diskussioner opretholder deres momentum, sagde chefen for FN’s Mellemstatslige Panel for Klimaændringer søndag.

Uden en aftale om at skære alvorligt i udledningen af drivhusgasser vil verden opleve stadigt voldsommere tørkeperioder, varmebølger, oversvømmelser og stigende vandstand.

Håbet er at overgå Kyotoaftalen ved at få alle lande til at underskrive aftalen og begrænse udledningen af drivhusgasser, der medvirker voldsomt til den globale opvarmning. Kun 37 rige lande var forpligtet til at skære i deres udledning under Kyotoaftalen. USA, en af de mest forurenende lande, nægtede at underskrive aftalen.

”Hvis dette momentum fortsætter, så vil man få en aftale, der ikke er alt for fuld af kompromiser,” sagde Rajendra Pachauri på et seminar i Madrid igår. Pachauri er chef for FN’s Mellemstatslige Panel for Klimaændringer.


UN Photo/Stuart Price