Budskab på den internationale dag for mental sundhed

0
148

10 oktober 2007

Kultur og diversitet påvirker mange aspekter af mental sundhed. For det første er kultur afgørende for hvad ses som “normalt” eller “unormalt” indenfor et bestemt samfund. Kultur påvirker også hvorledes individer tydeliggør og meddeler symptomer, måder at klare sig på, hvilken støtte man får fra familie og samfund og viljen til at søge behandling. Ligeledes påvirker klinikeres og behandlingstilbuds kultur, det helbredstilbud man har.

Vi lever i en kulturelt sammenknyttet verden. Folk der tidligere var adskilte rivaliserer nu om de samme ressourcer i deres kamp for at vedligeholde deres egne kulturer eller kampen for at tilpasse sig nye kulturer. Vidt forskellige sprog, religioner, og kulturer findes side ved side i samme land, selv i samme samfund. Dislokation fra hjemmesamfundet, afvisning i værtsamfundet og vanskeligheder med tilpasningen til værtsamfundets kulturelle normer er umådeligt stressende og kan bidrage til mental sygdom hos dem der er sårbare.

Hvordan kan vi overkomme de barrierer kulturelle forskelle medbringer? Vi må alle gøre brug af fremgangsmåder der inkorporerer kulturelle baggrunde og tro, der tager fat på sprog barrierer og kreerer dialog der er følsom overfor de forskellige kulturer. Vi må inkorporere kulturel følsomhed i træning, socialpolitik og helbredstilbud.

At udvikle kulturelt egnede omsorgstjenester for mental sundheds er enormt udfordrende.  Ressourcer for mental sundhed er knappe. 60 procent af dem der har behov for behandling får det ikke. Psykisk sygdom og behovet for behandling er størst blandt underprivilegerede, alligevel er det netop disse mennesker der har mindst tilgang til de tjenester de behøver. Samtidig fører angsten for stigma til at mange undgår at søge hjælp. Konsekvenserne er enorme hvad angår handicap, lidelse og økonomisk tab.

Vi er forpligtede til at forhøje omsorgstjenester for psykiske sygdomme, specielt for de underprivilegerede, samtidig med at vi forhøjer vores bestræbelser for at beskytte psykiske syges menneskerettigheder. Vi må mobilisere politisk vilje og solidaritet i hele det globale sundhedssamfund. Lad os på denne internationale dag for mental sundhed ,  igen vie os til denne opgave.

Verdens Sundheds Organisation (WHO) har oprettet en ny MIND hjemmeside