Danmark anerkender Kosovo som selvstændig stat

0
1074

D. 21. februar anerkendte Danmark Kosovo som et selvstændigt land. Det skete, da udenrigsminister Per Stig Møller besvarede den anmodning fra Præsident Sejdiu og premierminister Thaci, som blev afsendt d. 17. februar 2008 umiddelbart efter Kosovos parlament havde vedtaget Kosovos selvstændighedserklæring.

Anerkendelsen skete samtidig med bl.a. Tysklands, Italien, Estlands, Letlands og Luxemborgs anerkendelse af Kosovo som selvstændigt land.

Udenrigsministeren udtaler:
”Danmark har anerkendt Kosovo som selvstændigt land. Det er centralt for regeringen, at Kosovo har forpligtet sig til at etablere et demokratisk, sekulært og multietnisk land, som sikrer mindretalsbeskyttelse. Det nye Kosovo har forpligtet sig til at gennemføre Ahtisaari-planen og har accepteret, at det internationale samfund overvåger gennemførelsen heraf. EU har udvist handlekraft ved at iværksætte en ESDP-mission og ved udnævnelse af en Særlig Repræsentant, som vil bidrage til at gennemføre statusplanen for Kosovo. Jeg ser frem til at udvikle de allerede gode forbindelser mellem Danmark og Kosovo yderligere.”

I Ahtisaari-planen står respekt for minoritetsbefolkninger centralt, og her tænkes især på beskyttelse af det serbiske mindretal i det nye land. Forsøg på samarbejde mellem parterne i området baseret på denne plan har stået på i et år uden at føre til enighed. Planen blev udarbejdet af den tidligere finske statsminister Martti Ahtisaari, specialudsending for FN for forhandlinger om Kosovos fremtid, og er inden for rammerne af FN’s resolution 1244. Ifølge UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) vil man fortsætte med at behandle resolution 1244 som det lovlige grundlag i tilknytning til situationen i Kosovo.

Danmarks diplomatiske forpligtelser i Kosovo varetages af ambassaden i Wien.

Landefakta om Kosovo fra Udenrigsministeriets hjemmeside.


En bygning smadret under krigen i Kosovo. UN Photo/Olivier Salgado