Byplanlægning er nøglen til en bæredygtig fremtid

0
465
Byplanlægning og grønne byer

Byplanlægning og grønne byer

31. oktober 2014 – Planlægning af fremtidens byer spiller en central rolle i målsætningen om en mere bæredygtig fremtid. Halvdelen af verdens befolkning bor i byer, alt imens byerne står for 60-80 % af energiforbruget og 75 % af verdens CO2-udledning.

Befolkningen i verdens byer er stadigt stigende. Særligt i udviklingslande er befolkningstilvæksten i byerne stor, da fødselsraten er højere i byområder end på landet, alt imens mange mennesker søger mod byerne i håb om bedre jobmuligheder og større sikkerhed.

Den store tilvækst til byerne sætter verdens ressourcer under et voldsomt pres. Særligt er det svært at følge med det store behov for adgang til rent drikkevand, sanitære faciliteter og kloakering, samt sundhedsydelser. Ligeledes er den store tilvækst til byerne en kæmpe miljømæssig og infrastrukturel udfordring.

FN’s fødevare- og landbrugsorganisation(FAO) estimerer videre, at 45 % af verdens byers befolkning i 2020 lever under fattigdomsgrænsen.

I anerkendelse af de store udfordringer, der ligger foran os, markerer FN for første gang den internationale dag for verdens byer den 31.oktober (WCD). Dagen er kulminationen på en månedlang kampagnen ved navn ’Urban October’, der har til formål at øge opmærksomheden omkring byernes vitale rolle i både nutidens og fremtidens samfund og sætte gang i debatten om, hvordan vi bedst muligt kan implementere kreative og bæredygtige løsninger i fremtidens byplanlægning.

Hvad kan vi gøre for at forhindre den stigende mængde fattigdom i verdens byer? Hvordan sikrer vi bedst muligt bedre adgang til grønnere og mere miljøvenlige transportformer, og hvilke tiltag skal implementeres for at mindske spild af ressourcer og bedre genbrug?

Dette er blot få af de spørgsmål som det internationale samfund i fællesskab skal finde svar på i den nærmeste fremtid.

I Masdar City tæt på Abu Dhabi har man lavet en CO2 neutral by, hvor biler er forbudte. Alt transport foregår ved hjælp af offentlig transport eller ‘podcars’.

Podcar, Masdar City

I Danmark har vi også set en stigende opmærksomhed omkring byplanlægningens vitale betydning for fremtidens samfund. København er gentagende gange blevet kåret til den bedste hovedstad i verden at bo i og har i år også fået titlen ’Årets Grønne Hovedstad’. Byen har også en ambition om at være verdens første CO2 neutrale hovedstad inden 2025.

Blandt de grønne løsninger, der er blevet implementeret er:

• Øget mobilitet ved hjælp af offentlig transport og bedre muligheder for cyklister. Dette har både øget folkesundheden og reduceret det trafikale kaos i København.
• Renere vand i Københavns Havn har gjort byen mere attraktiv, skabt flere job og har øget livskvaliteten for byens borgere.
• Mindre skrald og mere brug af fjernvarme

Det er dog nærliggende at spørge, hvordan man kan sikre, at byerne udvikles på en bæredygtig måde i verdens udviklingslande, og særligt der hvor vilkårene er mindst favorable?

En fundamental udfordring er at informere om, at bæredygtig udvikling og økonomisk vækst kan gå hånd i hånd og ikke er modsætninger.

FN’s miljøprogram (UNEP) konkluderer i en rapport, at fordelene ved grønne byer er økonomiske, sociale og helbredsmæssige.

UNEP nævner i rapporten bl.a. at tættere byer forurener mindre end større byer, da de har større energieffektivitet, er mindre bygget til biler og derfor øget incitamentet til at gå og tage offentlig transport. 

Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation er det også essentielt, at byplanlæggerne lytter til de lokales kreative løsninger. En af disse løsninger er bylandbrug, dvs. at gro frugter, grøntsager og planter inde i byerne. Da mange tilflyttere til byerne kommer fra landbrug, er bylandbrug en god måde at bruge de nye indbyggeres ekspertise til at skabe job, bæredygtighed og grøn forandring i byerne.

Allerede nu dyrker 130 millioner mennesker i Afrika og 230 millioner i Latinamerika forskellige former for bylandbrug.

 Byplanlægning og bylandbrug

Udvalgte rapporter om Grønne Byer

UNEP – Cities: Investing in energy and resource efficiency
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_12_Cities.pdf

New Climate Economy – ”Better Growth, Better Climate”
http://newclimateeconomy.report/

Going Green: How cities are leading the next economy
http://lsecities.net/publications/reports/going-green-how-cities-are-leading-the-next-economy/

 

UNRIC’s relaterede artikler

Miljø og Grønne Byer

Metro slutter sig til FN’s kampagne mod klimaforandringer

En ny grøn verden

 

Deltag i FN og Metros fotokonkurrence ”Min Grønne By” her

Urban October