Et mørkt kapitel vi aldrig glemmer

0
442
Remembrance Day 25 March

Remembrance Day 25 March

25. marts 2013 – I mere end 400 år var over 15 millioner mænd, kvinder og børn ofre for den tragiske transatlantiske slavehandel – et af de mørkeste kapitler i menneskets historie. ”På denne internationale mindedag for ofrene af slaveri og den transatlantiske slavehandel, påminder vi verden om, aldrig at glemme denne forbrydelse mod menneskeheden”, sagde FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i en udtalelse. Den transatlantiske slavehandel var den største tvungne migration i historien og unægtelig en af de mest umenneskelige.

”Idet vi reflekterer over konsekvenserne af denne tragedie, lad os huske tapperheden af dem der risikerede alt for frihed og dem der hjælp dem på denne farefulde vej. Deres mod bør inspirere os i vores kamp mod nutidige former for slaveri, racisme, fremmedhad og intolerance”.

I dag f.eks. eksisterer der en moderne form for slaveri i form af menneskehandel. Ifølge en rapport om global menneskehandel, udgivet af UNODC og offentliggjort december 2012, er 27 procent af alle ofre for menneskehandel børn. Det er en stigning på syv procent siden perioden 2003-2006.

Ofre fra 136 lande blev påvist i 118 lande mellem 2007 og 2010, og i denne periode blev 460 forskellige ringe af menneskehandel identificeret. I Afrika og Asien handler menneskehandel mere om tvangsarbejde, mens seksuel udnyttelse er mere udbredt i Europa og Amerika. Derudover blev handel med henblik på fjernelse af organer påvist i 16 lande rundt om i verden.

I bekæmpelsen af moderne former for slaveri, påminder denne internationale dag os om fortiden. ”Vi må aldrig glemme torturen, voldtægten og drabene af uskyldige mænd, kvinder og børn – familierne der blev separeret, de liv der blev revet op med roden og de forfærdelige forhold på slaveskibe, plantager og slavemarkeder”, sagde Ban. ”Disse nedværdigelser kan ikke glemmes med tiden”.