Danmark giver 1,2 mia. kr. til klima i udviklingslandene

0
432

Danmark tager nu som et af de første lande i verden bladet fra munden og bringer 1,2 mia. kr. med til forhandlingsbordet i København.

Midlerne skal gå til klimaindsatser i udviklingslandene for perioden 2010 til 2012. Hermed ydes et vigtigt bidrag til indgåelsen af en ny klimaaftale samtidig med at presset på de øvrige lande øges for at bringe konkrete tal til klimatopmødet i København.

Med regeringens udmelding bidrager Danmark aktivt til, at EU under COP15 vil leve op til beslutningen fra Det Europæiske Råd i oktober 2009 om at levere en rimelig andel af den globale klimafinansiering. EU skønner at der globalt er behov for i størrelsesordenen 5 til 7 mia. Euro om året i perioden 2010 til 2012. Det danske bidrag sker således under forudsætning af indgåelsen af en international klimaaftale, hvor også andre lande leverer deres rimelige andel.

Formålet med denne ”opstartsfinansiering” er at bistå de fattigste og mest udsatte udviklingslande med kapacitetsopbygning, således at de kan tilpasse sig klimaforandringerne og på sigt også deltage i bekæmpelsen heraf på effektiv vis. Midlerne, som supplerer andre indsatser via udviklingsbistanden, er en nødvendig saltvandsindsprøjtning til klimaarbejdet i de fattige lande. De første initiativer kan allerede iværksættes kort tid efter indgåelsen af en international klimaaftale på COP15.

Målet er at skabe hurtige og synlige resultater, hvor behovene er størst. Det gælder ikke mindst de fattigste dele af Afrika og andre lande, som rammes hårdt af klimaforandringerne. Med initiativet lægges der vægt på at styrke udviklingslandenes planer og prioriteter. Midlerne vil medvirke til at sikre erhvervslivets aktive bidrag til en klimavenlig udvikling og medtænke ligestillingsaspektet.

Det er regeringens intention, at midlerne afsættes fra regeringens Klimapulje, som vil vokse gradvist til 500 mio. kr. om året i 2012 og som administreres af Udenrigsministeriet.

I den forbindelse udtaler udviklingsministeren:

”Danmark går nu forrest med klimamidler til udviklingslandene som del af et samlet EU-bidrag. Med meldingen om de 1,2 mia. kr. sætter den danske regering handling bag ord. Der er tale om et virkelig godt udgangspunkt for forhandlingerne under COP15. Vi sender et klart signal til andre lande om, at der må finansiering på bordet i København. Uden finansiering til de fattigste lande, som rammes hårdest, bliver der ingen klimaaftale. Behovene er der her og nu. Vi vil derfor straks efter indgåelsen af en international klimaaftale smøge ærmerne op og forvandle forhandling til handling”.

Kilde: Udenrigsministeriet