Danmark restaurerer FN-sal

0
475
alt

alt

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har sammen med Realdania rejst de nødvendige midler til at finansiere restaureringen af den såkaldte Formynderskabsrådssal i FN i New York, som den danske arkitekt Finn Juhl skabte i begyndelsen af 50’erne.

 Over de næste tre år gennemgår FN-komplekset i New York en gennemgribende restaurering. Det samlede danske bidrag til restaureringen er på 18 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med 10,5 mio. kr.

 I forbindelse med restaureringen inviteres 5 designere til at konkurrere om at skabe nye mødeborde og en ny stol til salen. Herudover nyproduceres den oprindelige Finn Juhl-stol (FJ51) til FN-salen.

Statens Kunstfonds Udvalg for Kunsthåndværk og Design bidrager til finansieringen af designkonkurrencen og udpeger de 5 designere, som inviteres til at deltage. Navnene på de deltagende designere offentliggøres medio december.
Danmark bidrog oprindelig med Finn Juhl-salen i forbindelse med opførelsen af FN-bygningen tilbage i 50’erne. Finn Juhl-salen blev alene i 2008 brugt til 399 forskellige møder og kulturbegivenheder, og hvert år passerer ca. 400.000 turister igennem salen på deres rundtur i FN-bygningen.

Salen fremstår i dag meget nedslidt på grund af den intensive brug gennem årene. Samtidig har to ombygningsprojekter under FN i 1964 og 1977 betydet, at den nuværende udformning ikke er i overensstemmelse med Finn Juhls grundlæggende design-tanke. Med restaureringen bringes salen tilbage til det oprindelige Finn Juhl-udtryk i såvel udformning som interiør, samtidig med at den tilpasses det forhold, at FN i dag har næsten fire gange så mange medlemslande som i 1945.

Finn Juhl var blot 38 år, da han fik til opgave at tegne salen, der i dag står som et hovedværk i hans karriere. Salen er designet som en totalløsning. Det betyder, at Finn Juhl tegnede hele rummet fra loftets farverige lyskasser og trægardiner til vægpaneler, tæpper, lamper og stole.