FN’s Børnefond udgiver sin årlige rapport

0
699

FN’s Børnefond (UNICEF) har netop udgivet sin årlige rapport for 2008. Årsrapporten kan findes på Børnefondens hjemmeside, hvor den er tilgængelig på engelsk, spansk og fransk.

Gennem dynamiske partnerskaber og utrættelig støtte har FN’s Børnefond skabt både små og store resultater for børn og deres familier i 2008. Årsrapporten for 2008 understreger de betydelige resultater, som Børnefondens arbejde i 155 lande og områder har skabt, såvel som de udfordringer fonden har stået over for i et år præget af globale kriser inden for finans, brændstof og fødevarer.

I 2008 blev effektive foranstaltninger optrappet inden for børne- og mødresundhed, ernæring, vand, sanitet og hygiejne, grundlæggende uddannelse, samt ligestilling mellem kønnene. Ifølge rapporten har FN’s Børnefond samarbejdet med regeringer og donorer på kampagner for at få flere børn i skole, for at forbedre kvaliteten af børns uddannelse, og for at fremme en børnevenlig skolemodel. Børnefonden har bistået lande, herunder mange i nødsituationer og overgangsperioder, i deres fremskridt mod opfyldelse af millenniumudviklingsmålene om universel uddannelse og ligestilling.

Disse resultater fra 2008 er endnu mere markante i lyset af den globale økonomiske afmatning og den pludselige stigning i fødevare- og brændstofpriser, der fandt sted tidligere på året. Disse globale kriser forværrede en allerede skrøbelig situation for mange børn og deres familier.

I 2009 vil FN’s Børnefond fortsætte sin uforbeholdne støtte til, og beskyttelse af, kvinder og børn. Dette vil ske ved at inddrage alle relevante parter, såsom lokalsamfund, regeringer, og verdensledere, i at stå sammen for at skabe de bedste mulige resultater for verdens børn.