Danmark yder bidrag til Gaza

0
497
Foto: Shareef Sarham / UNRWA

Foto: Shareef Sarham / UNRWA

18. juli 2014 – Danmark yder akut bidrag på 11 millioner til beskyttelse af civile i Gaza.

Som følge af den eskalerede konflikt og forværring i den humanitære situation i Gaza bevilger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen nu ekstraordinært 11 millioner kroner til bl.a. vandforsyning, medicin og beskyttelse af civile.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:
‘Voldsspiralen mellem Gaza og Israel har ubærlige omkostninger for helt uskyldige mennesker. Op mod halvdelen af befolkningen i Gaza mangler vand, og hospitaler og nødhjælpsorganisationer mangler medicin til at behandle sårede og redde liv. Jeg finder det derfor helt afgørende og rigtigt, at Danmark bidrager i den akutte humanitære indsats i Gaza’.

Det danske bidrag fordeles ligeligt mellem Internationalt Røde Kors og FN’s katastrofefond for Palæstina. Katastrofefonden nærmer sig de sidste midler, og FN har derfor bedt det internationale samfund om at træde til. Mogens Jensen fortsætter:
‘Vi bidrager her og nu til ambulancer, medicin, psykosocial hjælp og vandforsyning til den hårdt trængte civilbefolkning i Gaza. Med dette bidrag giver vi plads til humanismen og viser solidaritet med de uskyldige ofre.

Han understreger desuden, at en del af midlerne også går til at styrke og sikre beskyttelse af humanitær lovgivning og adgang for nødhjælpsarbejdere:

‘Internationalt Røde Kors har samtidig en stærk og respekteret stemme over for konfliktens parter, når det gælder international humanitær lovgivning. Med bevillingen vil jeg styrke den stemme, så der sondres mellem civile og militære mål. Det er rædselsfuldt, at legende børn på stranden risikerer at blive dræbt i en krig, som intet har med dem at gøre. Vi må kræve vedvarende respekt for international humanitær lovgivning – ellers vil de civile ofre stige og nødhjælpsarbejdere vil have begrænset adgang’.

Baggrund:
Kampene mellem Hamas og Israel har ledt til omfattende humanitære behov i Gaza-striben. Frem til torsdag d. 17. juli er antallet af dræbte palæstinensere opgjort til 214, heraf anslås over trefjerdele at være civile ofre. Desuden er knap 1.600 palæstinensere blevet såret i angrebene, og 1.660 hjem er blevet ødelagt. Samtidig rapporteres der om ødelæggelser på 79 skoler og 23 sundhedsklinikker. Indsættelsen af landtropper torsdag aften må forventes at medføre yderligere civile tab i området.

FN’s Strategiske Responsplan 2014 for Palæstina på 2,1 mia. kr. er pt. 43 pct. finansieret. Imidlertid anfører FN, at projekter målrettet Gaza kun er lidt over 30 pct. finansieret. Der identificeres særligt store behov inden for områder som uddannelse, vand, sanitet og sundhed. Samtidig fremhæver Internationalt Røde Kors Palæstina som en af seks humanitære kriser, hvor organisationen oplever et stort finansieringsunderskud.

Udover bevillingen på 11 millioner kroner har Red Barnet, Dansk Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp desuden fået tilladelse til at anvende sammenlagt to millioner kroner fra deres humanitære partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet til bl.a. psykosocial hjælp, børnebeskyttelse og levering af mad i Gaza. FN overvejer desuden at udmønte midler fra FN’s Centrale Katastrofefond til indsatsen. Danmark yder årligt et kernebidrag på 100 mio. kr. til denne fond.

KILDE: www.um.dk