FN Dag: Nordiske bidrag til FN 

0
55
I dag er det FN-dag.
Vidste du, at de nordiske lande har været en trofast partner for FN siden organisationens grundlæggelse efter Anden Verdenskrig i 1945? De nordiske lande er nogle af de største finansieringspartnere for FN’s humanitære organisationer. Her er 10 fakta om, hvordan de skandinaviske lande har spillet en afgørende rolle i FN’s missioner og i FN-organisationer gennem tiden og fortsat bidrager til fred og velstand i dagens globale samfund. 

Vidste du at… 

1. Norge er den største økonomiske bidragyder pr. indbygger til FN  

Norge er en af de største frivillige donorer til adskillige FN-agenturer, fonde og programmer. Norge var den sjettestørste bidragsyder til FN’s udviklingsaktiviteter i 2017 og bidrog med 1,6 milliarder norske kroner (1,0 mia DKK) til FN’s Grønne Klimafond fra 2015 til 2018, hvilket gør det til den tredjestørste bidragsyder. Norges bidrag varierer dog i størrelse og formål, hvor nogle er kernebidrag, mens andre er frivillige donationer. 

Sikkerhedsrådets mødesal. FN-foto/Evan Schneider.

2. Norge har designet Sikkerhedsrådets mødesal ved FN-hovedkvarter i New York  

Sikkerhedsrådet spiller en central rolle i globalt diplomati og fungerer som det primære mødested for medlemsstaterne i Sikkerhedsrådet. Den er designet af den norske arkitekt Arnstein Arneberg og har en cirkulær form, der symboliserer lighed mellem dens 15 medlemsstater. Mødesalen vægmaleri skildrer udarbejdelsen af FN-pagten og understreger organisationens grundlæggende principper. Mødesalen har historisk betydning, fordi det er hér de vigtigeste beslutninger om global fred og sikkerhed træffes.

Finske Helvi Sipilä var den første kvindelige FN’s assisterende generalsekretær. FN Foto

3. Finland er en pioner indenfor ligestilling

Finland blev i 1906 det første land i verden til at give kvinder både stemmeret og ret til at deltage i valg. Finland var en årelang fortaler for ligestilling og var sammen med de øvrige medlemsstater en vigtig talsmand for oprettelsen af UN Women og forbliver en central økonomisk og politisk samarbejdspartner. Den nationale komité for UN Women i Finland var den første i verden. Den blev grundlagt i 1981 på initiativ fra Helvi Sipilä, som var den første kvindelige FN’s assisterende generalsekretær. 

Dag Hammarskjöld, en svensk diplomat, der tjente fra 1953 indtil sin død i en flyulykke i 1961. FN foto

4. Den første generalsekretær var norsk, den næste var svensk 

FN’s generalsekretær er organisationens øverste administrative leder. Deres rolle omfatter diplomati, konflikt- og krisemægling, rådgivning af medlemsstater, fremme internationalt samarbejde, forsvare menneskerettigheder, tilsyn under fredsbevarende operationer og langsigtede planlægning. 

Den første generalsekretær, Trygve Lie fra Norge, var en af nøglefigurerne i etableringen af De Forenede Nationer. Han spillede en fremtrædende rolle ved San Francisco-konferencen i 1945, hvor FN-pagten blev udarbejdet (UN Charter). Den næste generalsekretær var Dag Hammarskjöld, en svensk diplomat, der tjente fra 1953 indtil sin død i en flyulykke i 1961. 

det imponerende nye gardin "Diaologos" af den svenske kunstner Ann Edholm hos FN
Det imponerende nye gardin “Diaologos” af den svenske kunstner Ann Edholm. FN Foto

5. Det Økonomiske og Sociale Råds mødesal i FN’s hovedkvarter blev doneret af Sverige 

Salen i FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) fungerer som FN’s centrale platform for overvejelser, diskussioner og innovativ udforskning af bæredygtig udvikling. Det blev oprindeligt udtænkt af den svenske arkitekt Sven Markelius som en gave fra Sverige, men blev renoveret i 2013, og salen viser nu det imponerende nye gardin “Diaologos” af den svenske kunstner Ann Edholm. Loftet i det offentlige galleri forbliver med vilje “ufærdigt” for at symbolisere FN’s evige mission. Den bevidste beslutning om at lade rør og kanaler være synlige står som en symbolsk påmindelse om den grundlæggende støtte og struktur, der understøtter FN’s uendelige indsats. 

6. Udryddelse af global sult med støtte fra Norden  

World Food Program (WFP) er FN’s agentur, der leverer mad til mennesker over hele verden, særligt i udviklingslande, der lider af sult, og i missioner under humanitære kriser. WFP’s Nordiske Kontor fungerer som bindeled for WFP’s nordiske regeringspartnere – samlet set den tredjestørste bidragyder til WFP og den største bidragsyder af fleksibel finansiering. Deres finansieringsprogram og dets fleksibilitet er afgørende for, at WFP kan distribuere midler ujævnt, når der opstår pludselige humanitære kriser, og for at handle på SDG 2 Stop Sult. Danmarks stærke interessevaretagelse for fødevaresikkerhed afspejler sig også i deres udenrigspolitik. For eksempel donerede den danske stat i 2017 300 mio. DKK til at udrydde sult i Østafrika gennem NGO’ers missioner, som WFP.   

FN’s goodwill-ambassadør Nikolaj Coster-Waldau taler ved den 78. generalforsamling i New York i 2023 om sin nye dokumentarfilm “An Optimist’s Guide to Saving the Environment.” FN Foto

7. UNDP og deres nordiske Goodwill-ambassadører 

FN’s Udviklingsprogram (UNDP) er FN’s globale netværk, der har de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne) på 2030-dagsordenen som sit absolutte kerneformål. UNDP har et samarbejde med fire nordiske goodwill-ambassadører, der fungerer som offentlige fortalere for at fremme SDG’erne globalt. H.K.H. Kronprins Haakon af Norge blev udnævnt til UNDP’s goodwill-ambassadør i 2003, som fortaler for kampen mod global fattigdom. I 2023 blev HKH Kronprinsesse Victoria af Sverige udnævnt og vil spille en nøglerolle i at øge kendskabet og engagementet for SDG’erne. Den HBO Game of Thrones-royale Nikolaj Coster-Waldau har været UNDP Goodwill-ambassadør siden 2016 og fokuserer på ligestilling mellem kønnene og kvinders empowerment. Endelig har den berømte islandsk-danske kunstner Olafur Eliasson promoveret vedvarende energi og reduktion af CO2-emissioner som UNDP’s goodwill-ambassadør siden 2019. 

8. Stærk islandsk støtte til UNRWA-missioner 

Island har for nylig underskrevet en flerårig rammeaftale for perioden 2024-2028 til støtte for palæstinensiske flygtninge under FN’s 78. Generalforsamling i New York. Island har markant øget sin årlige støtte til UNRWA fra 25 millioner ISK (1,3 mio DKK) til 110 millioner ISK (5,6 mio DKK). Denne flerårige aftale har skabt mere forudsigelighed for UNRWA’s missioner, herunder uddannelse til over en halv million studerende og sundhedspleje til næsten to millioner palæstinensiske flygtninge. 

Generalsekretær António Guterres (i midten) besøgte et lager tilhørende FN's Børnefond (UNICEF) i København i 2019. FN-foto
Generalsekretær António Guterres (i midten) besøgte et lager tilhørende FN’s Børnefond (UNICEF) i København i 2019. FN-foto

9. Stærke nordiske bånd med UNICEF 

I København ligger UNICEF’s tre fodboldbaner store Verdenslager i otte etager med plads til 36.000 paller med over 850 forskellige UNICEF-nødhjælpsprodukter. Det gør UNICEF til verdens førende distributør af nødhjælp. En UNICEF-rapport fra 2021 rangerede nationer baseret på love for børnepasning og forældreorlov. Nordiske lande som Island, Sverige og Norge blev højest rangeret. Alle tre lande tilbyder både overkommelige priser og kvalitet i organiseret børnepasning sammen med generøs forældreorlov til forældrene.

MM Jutlandia-hospitalskibet vender tilbage til Københavns havn i 1952. FN-foto.
MM Jutlandia-hospitalskibet vender tilbage til Københavns havn i 1952. FN foto.

10. “Jutlandia” er en sang om en berømt FN-mission 

Hvis du er opvokset i Danmark, kender du sikkert sangen “Jutlandia” af danske Kim Larsen (1986). Men vidste du, at sangen refererer til en af de mest kendte danske FN-missioner? I 1951 sejlede hospitalsskibet Jutlandia ud fra København for at deltage i FN’s militære operation i Koreakrigen (1950-1953). Det berømte skib nåede at behandle 4.981 FN-soldater. I dag håndteres sådanne medicinske opgaver i samarbejde med FN-agenturet World Health Organization (WHO) og deres 8000 læger for at sikre global medicinsk hjælp og adgang til sundhedspleje for borgere, der befinder sig i humanitære kriser.