Orange Dag den 25. – Sig nej til vold mod kvinder

0
475
Unite

Unite

I morgen, som den 25. hver måned, kan du deltage i FN’s UNiTE kampagne. Bær orange for at tage et standpunkt, besøg Facebook kampagnehjemmesiden og tweet om det!

De nordiske lande har et velfortjent ry for at være de rigeste, sikreste, bedst uddannede og mest demokratiske lande i verden. Desværre sker vold mod kvinder på tværs af økonomiske, kulturelle og geografiske grænser.

Fotograf Walter Astrada valgte at skildre det gemte aspekt af vold i hjemmet i Norge gennem billeder. ”Hvis 50 procent af et lands befolkning kan blive slået, voldtaget, myrdet eller tortureret, er det ikke et frit land”, fortalte han den amerikanske avis The New York Times

Netværket ”Nordiske Kvinder Mod Vold” holder hvert år en konference, som samler kvindecentre fra alle de nordiske lande. Dette års konference afholdes i Helsinki den 7.-9. september.

Nordiske fakta

På Island i 2010 havde 42%  af alle kvinder oplevet en form for vold efter de er fyldt 16 år. 5% var gravide og i 24% af tilfældende var børnene til stede under voldshandlingen (norden.org)

I 2010 havde 33% af den danske befolkning kendskab til én eller flere kvinder i familien eller i den nærmeste vennekreds, som oplevede vold i hjemmet. Dette er højere end EU-gennemsnittet som er på 25% (Eurobarometer).

I Norge, som i andre nordiske lande, er kvinder overrepræsenteret i sager om vold i familien. I 2010 var kvinder ofre i 75% af de anmeldte voldsforbrydelser i hjemmet. I seksuelle forbrydelser er balancen mellem kønnene endnu højere, med 87% af ofrene værende kvinder i 2010 (Statistisk Sentralbyrå, SSB).

I Finland bliver mindre end én procent af seksuel vold i hjemmet anmeldt til politiet. I 2010 modtag politiet 33 sager om voldtægt, hvor offer og overfaldsmand var i et forhold. Dog bliver næsten 6.500 kvinder udsat for seksuel vold i deres forhold hvert år (Amnesty International).

I Sverige blev der i 2011 lavet 27.972 rapporter om vold mod kvinder over 18 år. 85% af gerningsmændene var mænd. I disse sager var 60% (50% i 2010) i et tæt forhold. Brottsförebyggande Rådet, Brå, estimerer at kun hvert femte overfald bliver rapporteret.