Generalsekretærens budskab på den internationale støttedag for torturofre

0
416

26. juni 2006

Den internationale støttedag for torturofre sætter fokus på lidelserne til torturofre, deres families og lokalsamfund. Dagen giver også anledning til at bekræfte vores kollektive fordømmelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Forbudet mod tortur er veletableret. Det er absolut og utvetydigt. Det er gældende under alle omstændigheder, i krig såvel som i fredstider. Tortur er heller ikke tilladt under andre navn: grusom eller anden usædvanlig afstraffelse er uacceptabel og ulovlig., uanset hvad man måtte vælge at kalde det.

Alligevel eksisterer denne form for ondskab i alt for mange af vores samfund, hvor den tolereres og endog praktiseres af regeringer og deres mænd.

Vi må alle arbejde for at bekæmpe brugen af tortur. Vi må tale kraftigt imod alle former for en sådan praksis, og fony vores indsats for at stoppe tortur i alle dens former.

Jeg ønsker derfor tillægsprotokollen til Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling velkommen, som nyligt trådte i kraft.
Ved at skabe et system for nationale og internationale besøg i forvaringssteder, kan tillægsprotokollen hjælpe med at forhindre dårlig behandling af fanger. Tillægsprotokollen kan også bistå FNs specialrapportør for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Jeg opfordrer alle stater, der ikke har artificeret konventionen og dens tillægsprotokol om at gøre dette, samt at tillade individuelle klager fra ofre for tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Dette år markerer FNs frivillige fond til støtte for torturofre sit 25-års jubilæum. Fondet er et af FNs største humanitærte støttefond, og bidrager med afgørende støtte til organisationer, der bistår ofre og deres familier. Jeg er også taknemlig over for ikke-statslige organisationer over hele verden, som støtter og rehabiliterer torturofre og deres familier.

På denne internationale støttedag for torturofre, lad os alle bekræfte alle menneskers umistelige rettigheder og værdighed, og lad os beslutte os for at bekæmpe grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling over hele verden.