A-Ø webstedsindeks

Den næste store udfordring: tilliden til vaccinationsprogrammerne

Mens Storbritannien allerede er begyndt a vaccinere briterne, er en godkendelse på trapperne i EU. Det er gode nyheder ved udgangen af et svært år, der har været domineret af pandemien. Men selv hvis vi formår at overkomme de logistiske udfordringer omkring udbud, distribution og adgang, forbliver tilliden til vaccinationsprogrammerne afgørende for flokimmunitet.

På grund af det begrænsede udbud vil vaccinen i første omgang blive givet til personer, der er i risikogruppen, og til de sundhedsarbejdere, der er i nærkontakt med coronasmittede. Med tiden vil vaccineprogrammet dog blive tilgængeligt for alle med henblik på at opnå global immunitet. Men undersøgelser peger på en risiko for udbredt vaccinationsskepsis og lav tillid til vaccinationsprogrammer.  

Nogle er skeptiske, fordi de tror, at risikoen for, at de bliver smittet med eller syge af coronavirus er lille, nogle på grund af frygt for bivirkninger, nogle tredje har religiøse årsager, og endeligt er der nogle, der udviser modvillige, fordi de har ringe tillid til sundhedssystemerne.

Hvordan sikres tilliden til vaccinationsprogrammerne?

Verdenssundhedsorganisationens (WHO) har udgivet en rapport om adfærdsmønstre omkring vacciner. Rapporten fremhæver, at omgivelserne, den sociale indflydelse og motivation har betydning for, om samfund er villige til at tage vacciner.

FN Foto, Loey Felipe: Forskere er i gang med at finde en vaccine mod coronavirus
FN Foto, Loey Felipe: Forskere er i gang med at finde en vaccine mod coronavirus

Først og fremmest skal det gøres let og hurtigt at blive vaccineret. Særligt for den store del af befolkningen, der er skeptisk omkring vacciner. Vaccineskepticisme hænger i mange tilfælde sammen med, at det er besværligt at blive vaccineret.

Derfor skal vaccinationsprogrammerne medtænke faktorer så som sted og tid. Det indebærer, at doserne gives i omgivelser, der opleves som sikre og velkendte, og som er lette at komme til. Det vil også være mere effektivt at udarbejde programmer, hvor folk aktivt skal fravælge vaccination snarere end programmer, hvor den enkelte selv skal tilmelde sig.

Rapporten fremhæver for det andet, at det er afgørende, at kommunikationen omkring vaccinen og dens fordele er klar, tydelig og målrettet de forskellige befolkningsgrupper. Derfor skal sundhedspersonale være ordentligt trænet i at oplyse om vaccinen, når de møder borgerne. Tilliden til vaccinen kan fremmes, hvis fagfolk også selv fortæller, at de er blevet vaccineret.

Denne indsats kan styrkes yderligere, hvis personer, der nyder stor tillid i lokale fællesskaber, bakker op om vaccinationsprogrammet. Det kan for eksempel gøres på de sociale medier.

For det tredje bør dialogen omkring vaccinationen være åben og gennemsigtig. Det er vigtigt, at usikkerheder og risici ved vaccinen ikke holdes skjult. De skal diskuteres frit sammen med den sikkerhed og de fordele, som vaccinen frembringer.

Misinformation som en sundhedstrussel

Coronapandemien ledsages af en stor mængde misinformation. Misinformationen spredes særligt online, hvor personer udsættes for rygter og konspirationsteorier, der påvirker tilliden til autoriteter og til vaccinationen.

Misinformationen skal bekæmpes med evidensbaseret og pålidelig information.

Tillid til vaccineprogrammerne er helt afgørende for, om vi kan opbygge flokimmunitet mod Covid-19. Det kræver en bred indsats baseret på klar, korrekt og målrettet information, og tillidsfolk hjælper borgerne med at navigere i de komplekse informationsstrømme, der følger i kølvandet på pandemien.

 Læs også

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19