Der er brug for fornyede og stærkere partnerskaber for at lukke hullerne i de fattigdomsbekæmpende mål

0
412
BanMDG

BanMDG

20. september, 2013 – Det internationale samfund må leve op til de forpligtigelser, det har givet til støtte for at opnå de universelt accepterede fattigdomsbekæmpende mål, sagde FN’s Generalsekretæt Ban Ki-moon i dag ved lanceringen af en ny rapport, som finder, at på trods af vigtige succeser, fortsætter den globale økonomis opbremsning med at sinke fremskridt med 2015-målene.

“Nye lande og andre samarbejdspartnere forcerer. Men alle bør leve op til forpligtelserne – til officiel udviklingsassistance, klimafinansiering og nationalt ressourcemobilisering,” fortalte Ban Ki-moon journalisterne i FN’s Hovedkvarter i New York, hvor han lancerede 2013’s MDG Gap Task Force Report.
Rapporten, ‘The Global Partnership for Development: The Challenge We Face’ (på dansk ‘De globale partnerskaber for udvikling: Udfordringen, vi står over for’) viser, at udviklingslande har fået store adgang til teknologier, eksportmarkeder, noget essentielt medicin og større gældslempelse.

I sine udtalelser bemærkede Ban Ki-moon, at told på eksport fra udviklingslande er faldet, mens volumen er steget, og nogle produkter fra de mindst udviklede lande lukkes ind toldfrit. 

Adgang til mobiltelefoniteknologi og internettet fortsætter med at udbrede sig hurtigt, og noget medicin, som dem til at behandle HIV/AIDS, bliver mere økonomisk overkommelige.

“Men, der er meget mere, der skal gøres,” sagde Ban Ki-moon ved lanceringen, hvilke kommer midt i 1,000 dages handling til at fremskynde fremskridt mod 2015-målene.

“Hvad vi så sidste år er faktisk blevet lidt af en trend, at globale partnerskaber, aftalen, kontrakten mellem Nord og Syd, når det kommer til Nordens velvilje og ansvar for at støtte dens historiske præstation, så ser vi tegn på nedbrydning og svaghed,” sagde Olav Kjørven, Assisterende Generalsekretær og Leder af Bureauet for Udviklingspolitik i FN’s Udviklingsprogram (UNDP), som deler formandsposten i Task Forcen med FN’s Afdeling for Økonomiske og Sociale Anliggender. 

“Det vigtigste budskab for mig, som kommer ud med denne rapport er, lad os vende strømmen,” sagde Olav Kjørven. ”Lad os stoppe denne nedbrydning, lad os stoppe denne tilbagegang når til det kommer til nødhjælpsforpligtelser… og lad os vise, at vi er seriøse omkring det globale partnerskab i de sidste to år frem mod 2015-milepælen.” 

Ifølge rapporten, er flere vigtige mål nået og vil sandsynligvis blive nået i 2015, som resultat af kollektive præstationer af det internationale samfund, regeringer, den private sektor, civilsamfundet og andre stakeholders.