En verden uden grænser

0
517
Handicap

Handicap

3. december 2012. Hvert år den 3. december fejrer vi International Dag for Personer med Handicap, en dag hvor vi sætter fokus på at skabe opmærksomhed og forståelse for spørgsmål relateret til handicap. Personer med handicap kan beskrives som den største minoritet i verden – 15 procent af verdens befolkning eller over én milliard mennesker lever med et handicap.

Dette års tema er at fjerne barriererne mod et inklusivt og tilgængeligt samfund for alle. Personer med et handicap møder ofte hindringer, der sætter en stopper for deltagelse i forskellige aspekter af samfundet. Barrierer kan vise sig i mange forskellige former inklusiv de, der de fysiske, de, der er et resultat af lovgivning og politik samt samfundets holdning til handikappede og diskrimination. Resultatet er, at personer med et handikap ikke har samme adgang til samfundet og ydelser, herunder uddannelse, arbejde, sundhedsvæsen, transport, politisk deltagelse eller retfærdighed, som mennesker uden et handikap.

Hele samfundet får gavn af når barriererne fjernes. Som FN’s generalsekretær Ban Ki-moon siger det i sin besked på den internationale dag: ”Personer med et handikap har en betydningsfuld, positiv indflydelse på samfundet og deres bidrag kan blive endnu bedre, hvis vi fjerner barriererne, der hindrer deltagelse. Med mere end én million mennesker med handikap i verden i dag, er dette vigtigere end nogensinde. Udfordringen er at give alle mennesker den samme adgang som de har brug for og fortjener. Ultimativt vil det skabe en bedre verden for os alle”.

FN’s Generalforsamling vil holde et højniveaumøde vedrørende handikap og udvikling næste år. Målet med mødet er, at få gang i handlinger, der kan slå bro mellem de velmenende samfund og meget forsinkede handlinger. Mens det internationale samfund arbejder på at skabe en post-2015 udviklingsdagsorden, er det vigtigt, at rettighederne, bekymringerne og bidragene fra personer med handikap tages med i overvejelserne, da vi ikke kan tillade os at ignorere over én milliarder menneskers behov og meninger.