Et ud af tre børn er usynlige

0
504
etaftre

etaftre

11. december, 2013 – Fødslerne af næsten 230 millioner børn er aldrig blevet registreret, siger en ny fødselsregistreringsrapport, der er blevet udgivet af UNICEF. Antallet repræsenterer omkring en ud af tre børn under fem år over hele verden.

”Fødselsregistrering er mere end bare en rettighed. Det er sådan samfund anerkender et barns identitet og eksistens,” sagde Geeta Rao Gupta, UNICEFs vicedirektør. ”Fødselsregistrering er også nøglen til at garantere, at børn ikke glemmes, nægtes deres rettigheder eller bliver gemt væk fra deres landes udvikling.”

Børn, der ikke registreres, bliver ofte udelukket fra adgang til uddannelse, sundhedspleje og social sikring. Hvis børn skilles fra deres familier under naturkatastrofer, konflikter eller som et resultat af udnyttelse, bliver det sværere at genforene dem med manglen på officiel dokumentation.  

Ifølge UNICEF er uregistrerede fødsler et symptom på ulighed og skævheder i et samfund. Børnene, der bliver mest ramt af disse uligheder, inkluderer børn fra bestemte etniske eller religiøse grupper, børn, der lever på landet eller i afsidesliggende områder, børn fra fattige familier eller børn af uudannede mødre.  

Globalt blev kun omkring 60 procent af alle fødte børn registreret ved fødslen i 2012. Tallene varierer væsentligt mellem forskellige regioner, med de laveste antal af fødsler registreret i Sydasien og Afrika syd for Sahara.  

De ti lande med de laveste fødselsregistreringsniveauer er: Somalia (3 %), Etiopien (7 %), Chad (16 %), Tanzania (16 %), Yemen (17 %), Guinea Bissau (24 %), Pakistan (27 %) og Den demokratiske republik Congo (28 %).