Verdensdagen mod børnearbejde

0
871
børnearbejde

børnearbejde

Dette år vil Verdensdagen mod børnearbejde sørge for at sætte fokus på alle børns ret til at blive beskyttet mod børnearbejde og andre brud på fundamentale menneskerettigheder.

I dag, over hele verden, arbejder omkring 215 millioner børn, mange på fuld tid. De går ikke i skole og har lille eller ingen tid til at lege. Mange modtager ikke ordentlig næring eller omsorg. De benægtes muligheden for at være børn. Mere end halvdelen af dem er udsat for den værste form for børnearbejde, såsom arbejde i farlige miljøer, slaveri eller andre former for tvangsarbejde, og ulovlige aktiviteter såsom handel med narkotika og prostitution, samt deltagelse i væbnede konflikter.

Verdensdagen mod børnearbejde blev lanceret i 2002 af ILO, den Internationale Arbejdsorganisation, for at rette opmærksomhed på det globale omfang af børnearbejde og handlinger og indsats for at komme det til livs. Hvert år den 12. juni bringer Verdensdagen regeringer, arbejdsgiver- og arbejdsorganisationer og civilsamfundet samt millioner af personer rundt omkring i verden sammen for at sætte fokus på situationen med børnearbejde, og hvad som kan gøres for at hjælpe.

Millioner af børnearbejdere har fået gavn af den vedtaget konvention fra 1999 om en konsolideret global konsensus for afskaffelse af børnearbejde, men der er stadig meget, som skal gøres. De nyeste tal skønnede, at 215 millioner børn er fanget i børnearbejde, og 115 millioner af disse børn er i farligt arbejde. ILO-medlemsstaterne har sat som mål at fjerne de værste former for børnearbejde inden 2016. For at nå dette mål er det nødvendigt med en stor forøgelse af indsats og engagement.

FN’s generalforsamlings særlige samling om børn i 2002 tilsluttede sig en integreret tilgang – at placere børnearbejde på udviklingsdagsordenen. Dette indebærer, at en ny ambition skulle sættes for den verdensomspændende bevægelse mod børnearbejde. I politiske termer betød det at sætte børnearbejde på dagsordenen for finans- og planlægningsministerier – den verdensomspændende bevægelse skulle trods alt overbevise regeringer til at handle for at gøre en ende på børnearbejde. Afskaffelsen af børnearbejde afhænger af politiske valg mere end teknokratiske øvelser. Og hver dag udfordres forsøg på forbedring af realiteternes ustabilitet og kriser.

Den nye globale ILO rapport med navnet Accelerating action against child labour præsenterer detaljerede vurderinger. Fremskridt var størst blandt børn mellem 5-14, hvor antallet af børnearbejdere faldt med 10 procent. Børnearbejde iblandt piger faldt med 15 procent. Men det steg for drenge (med otte millioner – syv procent). Derudover steg børnearbejde blandt unge I alderen 15-17 år med 20 procent, fra 52 millioner til 62 millioner.

Selvom regeringer skal tage en ledende rolle i at håndtere børnearbejde, bør arbejdsgiver- og arbejdsorganisationer spille en vigtig rolle i at fastsætte og gennemføre handlingsprogrammer. Mange civilsamfundsorganisationer er stærkt involveret i bestræbelserne på at bekæmpe børnearbejde. Opbygning af den verdensomspændende bevægelse mod børnearbejde på globalt, nationalt og lokalt niveau forbliver en prioritet. Verdensdagen mod børnearbejde giver en mulighed for at opnå yderligere støtte fra individuelle regeringer og ILO’s partnere, civilsamfundet og andre, herunder skoler, ungdoms- og kvindegrupper samt medier, i kampagnen mod børnearbejde.

Foto: UN Photo/Jean Pierre Laffont