EU-FN Partnerskab forbedrer millioner af liv

0
462

FN i Bruxelles udgiver årlig rapport om resultaterne af partnerskabet med EU.

Partnerskabet mellem EU og FN har påvirket og forbedret millioner af menneskers liv i mere end 100 lande verden over, ifølge ny rapport fra FN i Bruxelles. Rapporten med mottoet ”Improving Lives”, blev offentliggjort d. 10. juni og er den femte årlige FN-rapport om samarbejdet med EU på områder som konfliktforebyggelse, humanitære indsatser, bæredygtig udvikling og demokratifremme.  

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og Kommissionsformand Jose Manuel Barroso roser samarbejdet og de fælles resultater man har nået, og understreger i rapportens forord at EU og FN er naturlige partnere når det drejer sig om at fremme fred, udvikling og menneskerettigheder. Partnerskabet bygger på de fælles værdier, målsætninger og bekymringer de to organisationer har når det gælder løsningen af globale udfordringer. 

Ifølge rapporten kan EU og FN opnå bedre resultater når de samarbejder end hvis de to organisationer arbejder hver for sig. Rapporten giver konkrete eksempler på resultaterne af det øgede samarbejde på områder som humanitær bistand og bæredygtig udvikling, for eksempel: 

 • Mennesker i over 60 lande, ramt naturkatastrofer eller konflikt har modtaget livsvigtig bistand i form af fødevarehjælp, adgang til rent drikkevand, genhusning, lægehjælp, uddannelse og beskyttelse
 • Over 150 millioner kvadratmeter land er blevet ryddet for landminer og 4000 tons håndvåben er blevet destrueret
 • Genopbygning af skoler og midlertidige løsninger har sikret at over 100.000 børn har kunnet genoptage deres skolegang
 • Over 20 lande har modtaget støtte til at forberede sig på naturkatastrofer og til at mindske de negative konsekvenser af  disse katastrofer
 • Op imod 14 millioner mennesker i over 50 lande har modtaget fødevarehjælp
 • Adgangen til rent drikkevand er blevet forbedret i 13 lande
 • 12 lande har modtaget støtte til indsatser for at udrydde børnearbejde og der er blevet ydet krisehjælp til børn der lider af post-traumatisk stress i konflikt-ramte lande
 • Valggennemførelsen er blevet forbedret i 22 lande og 88 millioner gyldige stemmer er blevet afgivet i 8 lande i perioden mellem december 2008 og december 2009.
 • Integration af fattigdomsbekæmpelse og miljøbeskyttelse i planlægning og udviklingsstrategier er blevet støttet i 22 lande
 • God skovforvaltning er blevet støttet i 11 lande
 • Op imod 20 lande har modtaget støtte til at forbedre deres internationale konkurrenceevne ved at øge kapaciteten til at efterleve internationale handelsstandarder.

Det er måden disse indsatser forbedrer menneskers liv, der er kernen i FN-EU partnerskabet. Gennem adskillige personlige historier skaber dette års rapport fokus på landeprogrammer set fra et individuelt perspektiv.    

* *** *

Find og læs rapporten på FN Bruxelles fælles hjemmeside : www.unbrussels.org