FN samlet for at gøre retten til vand og sanitet juridisk bindende

0
584
alt
alt

GENEVE – Ved en historisk samling i Menneskerettighedsrådet, anerkendte FN i går d. 30. september, at retten til vand og sanitet er direkte afledt af retten til en tilstrækkelig levestandard, der også er indbefattet i flere internationale menneskerettighedskonventioner. Mens eksperter, der arbejder indenfor menneskerettigheddsystemet længe har anerkendt dette, var det første gang, at Menneskerettighedsrådet tog stilling til spørgsmålet.

Ifølge FN’s uafhængige ekspert omkring menneskeretslige forpligtelser i forbindelse med adgang til rent drikkevand og sanitet, Catarina de Albuquerque, ”betyder dette for FN at retten til vand og sanitet er indeholdt i de eksisterende menneskerettighedskonventioner, og derfor er juridisk bindende”. Hun tilføjede, at ”denne skelsættende afgørelse har potentiale til at ændre tilværelsen for de milliarder af mennesker, der stadig mangler adgang til vand og sanitet.”

Den 28. juli 2010 tog generalforsamlingen det første afgørende skridt ved at anerkende det som en grundlæggende rettighed. Imidlertid specificerede resolutionen ikke, at denne ret medførte juridisk bindende forpligtelser. Menneskerettighedsrådet – det vigtigste FN-organ indenfor menneskerettighedsområdet – har i en resolution fra regeringerne i Tyskland og Spanien, og med støtte fra mange andre lande, lukket dette hul ved at tydeliggøre grundlaget for anerkendelsen af denne ret og de juridiske standarder, der gælder.

“Jeg bifalder helhjertet denne beslutning fra Menneskerettighedsrådet, der signalerer en global aftale, hvor adgangen til vand og sanitet ikke længere er spørgsmål om velgørenhed,” sagde Albuquerque. ”Retten til vand og sanitet er en menneskeret, der er lig alle andre menneskerettigheder, hvilket indebærer, at sager kan indbringes for en domstol og håndhæves. Fra i dag og fremover, har vi et endnu større ansvar for at koncentrere alle vores bestræbelser mod at gennemføre og virkeliggøre denne grundlæggende ret.”