FN-dag mod korruption

0
550

 

Hele verden lider under den globale finansielle krise, der blandt andet er forårsaget af grådighed og korruption. Tilliden til det finansielle system er blevet svækket og mange bankers integritet er nu tvivlsom. Mange folk har mistet deres livslange opsparinger.
 
Ud over denne hårde krise, er der en anden finansiel krise, der rammer verdens fattigste mennesker og som ikke får den nødvendige opmærksomhed. Hvert år, verden over, bliver milliarder af dollars stjålet eller tabt gennem bestikkelse eller andre ulovligheder. Disse penge er der stærkt brug for i sundhedsplejen, til skoler, rent vand og infrastruktur, men korruption gør det sværere at yde de basale services og at opnå årtusindeudviklingsmålene. Disse ugerninger fratvinger folk deres fundamentale menneskerettigheder. 

FN gør modstand i kraft af FN-konventionen mod korruption, der blev vedtaget i december 2005. Den indeholder betydelige mål for opbygning af integritet og bekæmpelse af korruption, der henviser til både den offentlige som private sektor. Der er et kæmpe behov for at få konventionen til at fungere ordentligt og derved blive den globale norm på området. Jeg ser frem til etableringen af en robust mekanisme, der kan godkende implementeringen af konventionen, der forventes at blive vedtaget ved den næste konference for medlemsstaterne.

Den globale finansielle krise understreget ligeledes behovet for større og mere regulering. Verdensbanken og FN-kontoret for narkotikakontrol og kriminalitetsbekæmpelse gør vigtige fremskridt ved at hjælpe stater med at få deres penge tilbage gennem the Stolen Asset Recovery Initiative

Ikke kun regeringerne og de finansielle institutioner bør gør mere for at forhindre korruption og styrke bankernes integritet. Korruption påvirker os alle, den underminerer lovgivning på området og tillader terrorister at finansiere deres kriminelle arbejde.
Lad os på denne internationale dag gøre vores til at kunne styrke troværdigheden i den finansielle sektor, spille efter reglerne og gøre op med denne verdensomspændende trussel, som korruption nu engang er. Som UNODC’s anti-korruptions kampagne siger: Dit ”nej” tæller.