Global økonomisk udsigt 2010

0
471

Verdensbankens rapport Global økonomisk udsigt 2010 som blev offentliggjort d. 26. januar 2010 advarer om at mens at det værste af den finansielle krise måske er ovre, er den globale økonomi stadig skrøbelig. Den forudser at udfaldet af krisen vil ændre landskabet for finansiering og vækst over de næste 10 år.

Den globale BNP som faldt med 2,2 % i 2009 forventes at vokse med 2,7 % i år og 3,2 % i 2011. Udsigten for udviklingslande ligner en relativ robust fremgang med en vækst på 5,3 % i år og 5,8 % i 2011 – en stigning på 1,2 % i forhold til 2009. De rige landes BNP som faldt med 3,3 % i 2009 forventes at stige meget langsommere – med 1,8 % i 2010 og 2,3 % i 2011. Verdenshandlen som faldt med rystende 14,4 % i 2009, forudses at stige med 4,3 i år og 6,2 % i 2011.

Selvom dette er det mest sandsynlige scenarie hersker der betydelig tvivl. Afhængig af forbruger og forretningstillid i de næste kvartaler, samt af timingen af den monetære og finansielle stimulus tilbagetrækning, kan væksten i 2011 ligge helt nede på 2,5 % eller være helt oppe på 3,4 %.

”Uheldigvis kan vi ikke lige med et forvente en bedring fra denne dybe og smertefulde krise fordi det vil tage mange år at genopbygge økonomier og job,” udtalte Justin Lin, cheføkonom i Verdensbanken.

Læs hele rapporten her.

Kilde: Verdensbanken