FN-eksperter kræver forfølgelse i Bahrain stoppet

0
450
Bahrain

Bahrain

En gruppe af uafhængige FN-eksperter har udtrykt seriøse bekymringer vedrørende en kampagne lanceret af de bahrainske myndigheder, som opfordrer til at forfølge de mennesker, som promoverer menneskerettigheder i landet. FN’s eksperter kræver en prominent menneskerettighedsforkæmper, som for nylig blev idømt 3 års fængsel, løsladt med det samme.

”Det er tid til at de bahrainske myndigheder overholder retten til fredelig forsamling og ytringsfrihed og løslader dem, som sidder i fængsel pga. deres brug af disse rettigheder”, sagde eksperterne i en pressemeddelelse udsendt fra kontoret for FNs højkommissariat for menneskerettigheder (OHCHR).

De krævede også øjeblikkelig løsladelse af menneskerettighedsforkæmperen, Nabeel Rajab, som blev kendt skyldig i 3 anklager om ulovlig forsamling relateret til hans deltagelse i fredelige forsamlinger til fordel for fundamentale friheder og demokrati, inklusiv en fredelig protest imod anholdelsen af en kollega, Abdulhadi Al Khawaja. Rajab blev for nyligt idømt 3 års fængsel.

”Fængslingen af Nabeel Rajab repræsenterer endnu et groft forsøg på af den Bahrainske regering at putte mundkurv på de mennesker, som legitimt arbejder for at fremme basale menneskerettigheder af Bahrains regering”, sagde FN’s Special Rapporteur on human rights defenders, Margaret Sekaggya. ”Den bahrainske regering må med det samme standse dets kampagne om forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere i landet”, tilføjede hun.

FN’s Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, understregede, at ”udøvelsen af retten til forsamlingsfrihed, ikke bør være underlagt forudgående tilladelse fra myndighederne”.

Rajab afsoner på nuværende tidspunkt 3 måneder for påståede injurier gennem et socialt networking site. Efter en række udskydelser, har Bahrains Higher Appeal Court meddelt, at der falder en afgørelse vedrørende dommen i dag.

”Den fortsatte undertrykkelse af ytringsfrihed i Bahrain er i direkte strid med internationale love og standarder, der beskytter individer mod forfølgelse, hvis de ytrer fredelige politiske taler”, sagde FN’s Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue.

Uafhængige eksperter, eller FN-udsendinge, er udpeget af FN’s menneskerettighedsråd i Geneve og har til opgave at undersøge og rapporterer tilbage om et land eller et specifikt tema vedrørende menneskerettigheder. Det er en ære at blive udpeget, men eksperterne er ikke ansat af FN og ej heller betalt for deres arbejde.