FN: Energiprojekter skal tage hensyn til samerne

0
419
Flickr Mats Andersson Creative Commons

Flickr Mats Andersson Creative Commons

31.08.2015 – I den samiske Sápmi-region i Sverige, Norge og Finland er der fra regeringernes side fornyet interesse omkring mineraler, naturressourcer og bæredygtige energiprojekter. Det giver anledning til bekymring for FN’s specialrapportør for oprindelinge folks rettigheder, Victoria Tauli-Corpuz.

”For det samiske folk er retten til selv at kunne bestemme over deres eget land og egne naturressourcer central for, at de fortsat kan eksistere som et eget folkefærd,” sagde menneskerettighedseksperten som afslutning på en konference organiseret af Sametingsrådet i Hemavan i Sverige. Ifølge eksperten er der betydelige udfordringer for Sápmi-regionen, og hvis disse skal løses, kræver det ”engagement, politisk vilje og hårdt arbejde”.

”Det er vigtigt at tage hensyn til samernes traditioner og levevis – blandt andet rensdyrjagt og laksefiskeri – når man udvinder mineraler og igangsætter store bæredygtige energiprojekter så som vindmølleparker,” sagde hun. Derfor var specialrapportøren også glad for at høre, at den svenske regering agter at revidere lovgivningen om udvinding af mineraler.

Flickr Karen P Creative Commons RS

Det norske Sameting har udtrykt bekymring vedrørende den nuværende lovgivning om udvinding af mineraler i Norge, og den norske interesseorganisation for mineraludvinding, Norsk Bergindustri, ønsker også en revidering, hvilket burde få den norske regering til at påbegynde arbejdet med at revidere loven i samarbejde med Sametinget, siger Tauli-Corpuz.

I Finland var Tauli-Corpuz tilfreds med at høre om det større fokus på beskyttelsen af samernes rettigheder, og hun håber, at Finland vil fortsætte med dette i implementeringen af lovgivningen om minedrift.

“Det glæder mig, at Norge, Sverige og Finland alle er opmærksomme på de oprindelige folks rettigheder, og på mange områder kan de nordiske lande bruges som positive eksempler på opretholdelsen af oprindelige folks rettigheder,” sagde hun. ”Jeg vil med stor interesse følge forhandlingerne om den nordiske konvention for samerne, og jeg håber, at man vil nå til en fyldestgørende aftale,” sagde Tauli-Corpuz. ”Jeg opfordrer alle involverede parter til at tilslutte sig aftalen i marts næste år, som der er lagt op til.”

vicky hrc