A-Ø webstedsindeks

FN-generalsekretæren: behov for højere ambitioner i kampen mod klimaforandringerne

I sin tale i forbindelse med 75-årsjubilæet for FN’s første generalforsamling efterspurgte generalsekretær, António Guterres, højere ambitioner i kampen mod klimaforandringer samt tættere internationale partnerskaber, der skal sikre den globale genopbygning efter COVID-19.

Generalsekretæren noterede sig også, at generalforsamlingens arbejde de seneste årtier ”har bidraget til at forbedre global sundhed, læsefærdigheder, levestandarder, og at det har fremmet menneskerettigheder og lighed mellem kønnene.”

Generalforsamlingens første kvindelige taler

Den første generalforsamling fandt sted et par måneder efter afslutningen på Anden Verdenskrig og FN’s grundlæggelse. London var vært for den første generalforsamling, hvor 51 lande var repræsenteret.I dag har FN 193 medlemslande, der samarbejder om at fremme fred, sikkerhed, udvikling og menneskerettigheder.

Den første generalforsamling var domineret af mænd, men den norske Frieda Dalen var også til stede og skrev historie, da hun som den første kvinde talte til generalforsamlingen. Dalen havde været en ledende figur i den norske modstandsbevægelse under den tyske besættelse.

Frieda Dalen

Store udfordringer…

I sin jubilæumstale gjorde António Guterres det klart, at selvom vi har set betydelig fremgang, står vi fortsat over fors store udfordringer. Det indebærer blandt andet en forværring af fattigdommen og fødevaresikkerheden som følge af COVID-19-pandemien. Generalsekretæren var også bekymret over voksende geopolitiske spændinger og trusler i forbindelse med øget nuklear udbredelse. Han fremhævede også de farer, der er forbundet med ny teknologi så som cyber-krig og misinformation.

Guterres understregede, at klimaforandringer ifølge de 1,5 millioner mennesker fra hele verden, der deltog i FN’s spørgeskemaundersøgelse fra 2020, er den største udfordring, som verdenssamfundet står overfor.

”Vi er allerede vidner til klimakrisen, og vores fælles modsvar har indtil videre været fuldstændigt utilstrækkeligt. De seneste årtier har været de varmeste i menneskehedens historie. CO2-niveauet er rekordhøjt. Vi fører krig mod naturen – en krig, der ikke har en vinder,” sagde generalsekretæren.

…Med omfattende konsekvenser

Med den næste FN-klimakonference (COP26) planlagt i november 2021 i Glasgow, har generalsekretæren gjort klimaneutralitet til en topprioritet. I sin tale ved generalforsamlingens 75-årsjubilæum advarede han om de omfattende konsekvenser, det vil have, hvis vi ikke opnår klimaneutralitet frem mod 2050:

”Hvis ikke vi lykkes med at ændre kurs, bevæger vi os mod katastrofale temperaturstigninger på 3°C i dette århundrede. Artsdiversiteten kollapser. En million arter er i øjeblikket i fare for udryddelse, mens økosystemer forsvinder for øjnene af os.”

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19