FN: Hormonforstyrrende stoffer er en global trussel

0
474
Hormone disrupting chemicals

Hormone disrupting chemicals

26. februar 2013 – Mange af kemikalierne i husholdnings- og industriprodukter kan have en forstyrrende virkning på hormonsystemet og kan føre til en række alvorlige helbredsproblemer, ifølge en FN-rapport.

Rapporten fremhæver sammenhængen mellem eksponering for såkaldte hormonforstyrrende stoffer (EDC) og en række sygdomme såsom bryst- og testikelkræft, diabetes og ADHD.

EDC spredes i miljøet hovedsageligt gennem spildevandet fra industri og byområder, landbrugsmæssig afstrømning, samt afbrænding og frigivelse af affald. Mennesker er modtagelige for disse stoffer gennem fødevarer, støv, vand, indånding af gasser og partikler i luften og via hudkontakt.

”Kemiske produkter er i stigende grad en del af det moderne liv og støtter mange nationale økonomier, men dårlig forvaltning af kemikalier truer opnåelsen af vigtige udviklingsmål og en bæredygtig udvikling for alle”, sagde Achim Steiner, leder af FN’s miljøprogram (UNEP).

Rapporten som er udarbejdet af UNEP og Verdenssundhedsorganisationen (WHO), efterlyser mere forskning på området for bedre at kunne forstå sammenhængen mellem EDC og specifikke sygdomme og lidelser. Rapporten påpeger at mere omfattende undersøgelser og bedre forskningsmetoder, kan potentielt reducere risikoen for sygdomme og bidrage til besparelser i sundhedssektoren.

”Den vigtigste globale udfordring er at finde måder til at formindske eksponeringen af stoffer som forstyrrer det hormonelle system og derved fører til negative virkninger på sundheden”, sagde Åke Bergman professor ved Stockholm Universitet og hovedskribent på rapporten. ”Disse stoffer udgør mindst lige så stor en trussel mod deres miljø som menneskets påvirkning af klimaet”.

”Vi har hårdt brug for mere forskning for at få et mere fyldestgørende billede af de sundheds- og miljømæssige påvirkninger af hormonforstyrrende stoffer”, sagde Maria Neira, WHO’s direktør for folkesundhed og miljø. ”Ny forskning viser at samfund verden over eksponeres for EDC og risikoerne det medfører”. ”Vi har alle et ansvar for at beskytte fremtidige generationer”.