Afghansk rettighedsaktivist modtager ligestillingsfakkel

0
433

Udviklingsminister Ulla Tørnæs overrakte under sit besøg i Afghanistan en MDG3-fakkel til advokat Freshta Karimi, leder af Da Qanoon Ghushtonky (”lovsøgere”). Faklen er en anerkendelse af Freshta Karimis engagerede indsats med at forbedre kvinders retssikkerhed i Afghanistan.

Otte år efter Taliban-styrets ophør er kvinders rettigheder langtfra en selvfølge. Selvom den afghanske lovgivning i teorien også omfatter kvinderne, er det i store dele af landet stadig Talibans opfattelse af lov og orden, der gælder. Den 25-årige advokat arbejder for at skaffe adgang til retshjælp – ikke mindst for Afghanistans kvinder.

Gennem Da Qanoon Ghushtonky bliver almindelige mennesker tilbudt undervisning i lov og ret og kan få gratis retshjælp. Ved hjælp af ’mobile juridiske klinikker’ kan organisationens 30 advokater nå ud til fjerntliggende områder, hvor de underviser afghanerne i hvilke rettigheder de er sikret ifølge den ny grundlov. Da størstedelen af landbefolkningen er analfabeter, medbringer advokaterne plakater og tegneserier. De underviser i alt fra retten til ikke at udtale sig til kvinders ret til ligestilling. Desuden har mere end 11.000 fået stillet forsvarsadvokater til rådighed i retssager via Da Qanoon Ghushtonky.

Det er en lige så stor opgave (for Da Qanoon Ghuyshtonsky) at efteruddanne dommere, anklagere, forsvarsadvokater og politiet. Retssystemet er præget af korruption og det er en udfordring, at få dommere og advokater til at respektere de anklagedes rettigheder.

Danmark er organisationens eneste donor og har støttet organisationen siden 2007 med i alt ca. 15 mio. kroner.

”Danmarks nuværende og forsatte støtte til afghanske organisationer som Da Qanoon Ghushtonky er et godt og tiltrængt bidrag til forbedring af kvinders stilling i Afghanistan. Kvinders øgede adgang til en fri og fair retsproces er en dansk prioritet – og vil være det fremover”, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Freshta Karimi er meget glad for påskønnelsen af sin organisations arbejde og takkede for den støtte Danmark giver. ”Faklen vil motivere mig og mine kollegaer i Da Qanoon Ghushtonky til at arbejde endnu mere målrettet for kvinders rettigheder”, sagde Freshta Karimi ved overrækkelsen.

MDG3 fakkel-kampagnen – ”MDG3 Global Call to Action” – fokuserer på at fremme FN’s 2015-mål nr. 3 om ligestilling og kvinders muligheder. Mere end 140 fakler er overrakt til regeringer, internationale organisationer, repræsentanter for den private sektor, civilsamfund og fremtrædende enkeltpersoner, som har forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats for at styrke ligestilling og kvinders muligheder.

Mere om FN’s 2015-mål her

Kilde: Udenrigsministeriet