FN-inspektion fremmer kampen mod tortur

0
452

I dag den 22. juni træder den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (OPCAT) i kraft efter at være ratificeret af 20 stater, heriblandt Danmark. En markant styrkelse af indsatsen mod tortur, mener Udenrigsministeren.

Selve konventionen blev vedtaget af FNs Generalforsamling i 1984 sammen med en komité af uafhængige eksperter, FN’s Torturkomité, som skulle påse konventionens gennemførelse i deltagerlandene. Imidlertid åbnes der med tillægsprotokollen nu for forebyggende handling mod anvendelsen af tortur. Den nye protokol gør det muligt for uafhængige eksperter at inspicere interneringssteder i deltagerstaterne som et præventivt instrument i kampen mod tortur. Det betyder i praksis to ting: dels skal en international underkomité kunne besøge ethvert interneringssted, dels skal deltagerlandene oprette eller opretholde en tilsvarende inspektionsordning. Udenrigsminister Per Stig Møller (K) udtrykker glæde over tillægsprotokollens oprettelse: ”Det er en helt ny måde at arbejde for beskyttelsen af menneskerettighederne på inden for FN-systemet, og det er regeringens forventning, at protokollen vil indebære en markant styrkelse af indsatsen mod tortur.”

Igår 21. juni afgav chefen for Udenrigsministeriets nordgruppe, ambassadør Michael Zilmer-Johns, det danske indlæg under den første samling i FNs nyoprettede Menneskerettighedsråd i Geneve. Han talte blandt andet om kampen mod tortur og kaldte den nye tillægsprotokol for ”en effektiv nyskabelse i den globale kamp mod tortur of for menneskerettighedslovgivningen,” og opfordrede samtidig endnu flere stater til at ratificere det nye instrument, der kan være med til at forebygge tortur.

Protokollens ikrafttræden sker forud FNs Internationale støttedag for torturofre den 26. juni. Dagen er blevet markeret siden 1997.

(Kilder: Udenrigsministeriet)