FN-menneskerettighedseksperter byder Grækenlands folkeafstemning velkommen

0
482
Foto: Flickr / Spyros Papaspyropoulos 2.0 Generic (CC-BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr / Spyros Papaspyropoulos 2.0 Generic (CC-BY-NC-ND 2.0)

30.06.2015 – To FN-menneskerettighedseksperter byder i dag Grækenlands folkeafstemning velkommen, der skal bestemme hvordan Grækenland skal løse den økonomiske krise, uden en yderligere forværrelse af den menneskeretslige situation. Eksperterne opfordrer til international solidaritet.

FN eksperterne understreger at der er meget mere på spil end gældsforpligtelser.

Foto: Flickr / Kúpiaslty 2.0 Generic (CC-BY-NC 2.0)

”Alle menneskerettighedsinstitutioner og mekanismer bør byde Grækenlands folkeafstemning velkommen”, konstaterede Alfred De Zayas, en ekspert, der promoverer en demokratisk og lige verdensorden, sammen med Virginia Dandan, ekspert i menneskerettigheder og international solidaritet.

”Det er skuffende, at IMF og EU har fejlet i at nå frem til at løsning, som ikke medfører yderligere økonomiske stramninger, som sætter landet tilbage. Nogle ledere har udtrykt utilfredshed med ideen om at afholde en folkeafstemning i Grækenland. Hvorfor? En folkeafstemning er en af de bedste traditioner for demokratisk regeringsførelse.”

Ifølge eksperterne kan ingen forvente at Grækenlands statsminister vil give afkald på de forpligtelser han har afgivet til folket, som har valgt ham. De valgte ham med et klart mandat om at forhandle en retfærdig løsning igennem, som hverken opløser Grækenlands demokrati eller som forværrer arbejdsløsheden og den sociale elendighed yderligere. ”At overgive sig til et ultimatum, som fører til ydereligere spareforanstaltninger for den græske befolkning er i strid med den demokratiske tillid til statsministeren.”

Grækenlands nationalbank bevogtet. Foto: Flickr / Global Panorama Creative Commons RS

Udenlandsgælden er ingen undskyldning for at afvige fra eller overtræde menneskerettighederne, fastslår Dandan og de Zayas.

”I 2013 konstaterede den uafhængige ekspert i udenlandsgæld og menneskerettigheder at spareforanstaltningspolitikkerne, som har til formål at sikre IMF’s og EU-Kommissionen’s og ECB’s finansielle støtte, har tvunget den græske økonomi ud i recession og generelt undermineret menneskerettighederne, særligt de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.”

”Der er nu momentum for, at det international samfund demonstrerer deres solidaritet med den græske befolkning, samt at de respekterer deres demokratiske vilje gennem folkeafstemningen. Derigennem kan de proaktivt hjælpe dem ud af den finansielle krise – en krise, som opstod som følge af den globale finansielle krise i 2007-2008, som Grækenland ikke bærer ansvaret for.”