FN’s bolig- og bebyggelsescenter går sammen med IOC om at bekæmpe fattigdom

0
425

FN’s bolig- og bebyggelsescenter (UN-HABITAT) har indgået fælles aftale med Den International Olympiske Komité (IOC) om at bekæmpe fattigdom og styrke unges selvstændighed i verdens udsatte og dårligt stillede områder gennem sport.

Aftalen blev underskrevet på IOC’s Hovedkontor i Lausanne, Schweiz, d. 5.februar af UN-HABITAT’s direktør Anna Tibaijuka og IOC’s præsident Jacques Rogge.
Formålet med aftalen er, at opfordre og motivere unge til at deltage i sportsaktiviteter og dermed fremme FN’s 2015-mål, der blandt andet sigter mod, at bekæmpe fattigdom og forbedre livsvilkårene i slumområder.

UN-HABITUS direktøren udtalte: ”Denne aftale mellem UN-HABITAT og IOC er et vigtigt skridt i forhold til de udfordringer, der ligger i at skabe bæredygtig urbanisering især i udviklingslandene. Vi må ikke glemme, at over halvtreds procent af beboerne i slumområder udgøres af unge mennesker og der findes derfor ikke nogen bedre mulighed for at føre dem i den rigtige retning og motivere dem, end ved at opfordre dem til at dyrke sport.”

De to organisationer blev enige om at etablere en komité, der årligt skal udvikle og følge op på et program omkring internationalt samarbejde og implementering af aktiviteter. Målet er, at udveksle information og erfaringer, samtidig med at forberede, udgive og udbrede informationer om, hvilken rolle unge og sport spiller i byudvikling.

”IOC arbejder tæt sammen med en række FN organisationer. Aftalen med UN-HABITAT er et nyt skridt på vejen til, at fremme udvikling gennem sport og til at støtte FN’s 2015-mål. I dette samarbejde vil IOC og UN-HABITAT fokusere på de fattige i byerne: på millioner af mennesker i slumområder, specielt børn, for hvem sport kan give en mulighed for virkelighedsflugt og håb.” tilføjede Jacques Rogge.