FN’s Handicapkonvention

0
844

FN’s Handicapkonvention trådte i kraft d. 3. maj og markerer en ny æra i bestræbelserne for at beskytte rettighederne for verdens 650 millioner handicappede mennesker.

Konventionen er den første nye menneskerettighedstraktat i det 21. århundrede og er nu blevet underskrevet af 127 lande siden 30. marts 2007. 25 lande har ratificeret traktaten.

FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon har kaldt konventionen “et magtfuldt værktøj til at udrydde de forhindringer, som handicappede personer står overfor… Det er et historisk øjeblik i vores søgen for at realisere de universelle menneskerettigheder for alle ved at skabe et fuldt ud inkluderende samfund for alle.”

Ved at ratificere konventionen forpligter staterne sig på at vedtage love og andre foranstaltninger for at forbedre handicappedes rettigheder samt ophæve lovgivning, skikke og traditioner, som diskriminerer mod handicappede personer.

UN Photo/W