Ny rapport fra FN’s Udviklingsfond for Kvinder

0
448
alt

alt

FN’s Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM) har netop udgivet deres udviklingsrapport for 2008-2009 – Progress of the World’s Women Report 2008-2009: who Answers to Women?

2008/2009 rapporten fokuserer på fem nøgleområder hvor behovet for at styrke ansvarligheden overfor kvinder er presserende; politik og ledelse, adgang til offentlige services, økonomiske muligheder, retfærdighed, og fordelingen af international assistance til udvikling og sikkerhed.

UNIFEM er FN’s kvindefond som er dedikeret kvinders rettigheder og opnåelse af lighed mellem kønnene. Fonden giver økonomisk og teknisk støtte til innovative programmer og strategier som skal støtte styrkelsen af kvinder. UNIFEM arbejder ud fra det synspunkt at det er kvinders fundamentale ret at leve et liv uden diskrimination og vold, og at lighed mellem kønnene er essentielt hvis man vil opnå udvikling og forme retfærdige samfund.

Rapporten er tilgængelig på arabiskengelsk, spansk, fransk, portugisisk og russisk.