FN’s torturrapportør har afsluttet sit besøg i Danmark og Grønland

0
461

FN’s torturrapportør, Manfred Nowak, udsendte i dag en udtalelse i forbindelse med sit besøg i Danmark.

Besøgets formål var at undersøge den danske indsats mod tortur og mishandling samt intensivere samarbejdet med regeringen i kampen mod tortur. Under sit besøg drøftede han bl.a. Danmarks bekæmpelse af tortur med udenrigsministeren, justitsministeren, ombudsmanden og civilsamfundet og modtog førstehåndsinformation fra menneskerettighedsinstitutioner, repræsentanter fra NGOer samt varetægtsfængslede, tilbageholdte i politistationer, fængsler, psykiatriske afdelinger og asyllejre.

Manfred Nowak har været meget taknemmelig for sin modtagelse alle vegne i Danmark og roser Danmark for landets indsats for at bekæmpe tortur og mishandling. ”Det internationale samfund kan uden tvivl betragte Danmark som foregangsland”, sagde rapportøren.

På trods af sine mange roser havde rapportøren dog også et par anbefalinger. Bl.a. ser han nødigt, at Danmark hviler på laurbærrene, men aktivt undersøger enhver melding om uretfærdig behandling. Desuden påpegede han, at vold i hjemmet især på Grønland er et alvorligt problem, som bør tages hånd om.

Nowak vil indsende en mere detaljeret rapport med konklusioner og anbefalinger til FN’s Menneskerettighedsråd. I rapporten vil han bl.a. fokusere på:

  • Inkorporering af særlige torturforbrydelser i straffeloven.
  • Yderligere minimering af brugen af isolationsfængsling pga. den utvetydigt negative effekt på de tilbageholdtes mentale helbred.
  • Afståelse fra at indgå diplomatiske aftaler om at udvise personer til lande, der er kendt for at benytte torturmetoder.

Desuden opfordrede han Danmark til at lade et uafhængigt panel undersøge sagen om CIA-flyvninger over dansk territorium i en åben og gennemsigtig proces.