A-Ø webstedsindeks

Mål 10

Reducér ulighed

Selvom mange fattige lande har haft en positiv økonomisk udvikling pga. fattigdomsbekæmpelse, så er kløften mellem individer og grupper, baseret på køn, alder, etnicitet, og økonomisk og social status, steget. Et egalitetssamfund er baseret på princippet om lige rettigheder for alle, uanset køn, seksuel orientering, etnicitet, handicap, herkomst, religion eller tro. Dette er grundlaget for en retfærdig fordeling af ressourcer og økonomisk og politisk indflydelse i samfundet. Mål 10 skal arbejde for at sikre adgang til ressourcer og sikre muligheden for at alle kan deltage i og påvirke en fair udvikling af samfundet nationalt og internationalt.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmålene