Generalsekretærens budskab på Verdens Fødevaredag

0
440

Fødevare- og ernæringsmæssig sikkerhed er grundlaget for anstændigt liv, en ordentlig uddannelse og, ikke mindst, fuldførelsen af millenniumsudviklingsmålene. Over de sidste to år har ustabile fødevarepriser, den økonomiske krise, klimaændringer og konflikt resulteret i en dramatisk og uacceptabelt stigning i antallet af mennesker som ikke kan regne med at få den føde de har brug for for at leve, arbejde og trives. For første gang i historien er mere end en milliard mennesker sultne.

I hele den udviklede verden forbliver fødevarepriser stædigt høje. Vi er nødt til at reagere på de sultnes behov ved først at sikre den fornødne politiske og finansielle støtte med fødevareassistance i nødsituationer. ”At opnå fødevaresikkerhed i krisetider” er temaet på dette års Verdens Fødevaredag og for FN’s fødevare og landbrugsorganisations Telefood kampagne. Den ligger vægt på behovet for endnu større bestræbelser på at respektere værdigheden af dem som er berørte af fattigdom og sult, og på at støtte de engagerede kvinder og mænd som ofte risikerer deres eget liv i bestræbelserne på at hjælpe andre.

For det andet må vi investere i fødevareproduktion og distribution. Sidste år opstillede jeg en højtstående ekspertgruppe vedrørende den Globale Fødevarekrise. Dets Omfattende Ramme for Handling skitserer en strategi om at yde sikkerhedsnet og assistance til husmandslandbrug og til at støtte langvarig landbrugsmæssig produktivitet og overlevelsesevne, sociale sikringsskemaer, markedsadgang og fair trade.

Nationer mobiliserer til handling. I juli blev 26 lande og 14 multilaterale organisationer enige om at samarbejde om initiativet om fødevaresikkerhed under paraplyorganisationen L’Aquila. Næste måneds verdenstopmøde om fødevaresikkerhed i Rom er endnu en mulighed for at fokusere på landestrategier og regionale strategier, samarbejde på lande-niveau og øgede niveauer af støtte.

Udfordringerne med fødevaresikkerhed kræver multilateralt forpligtelser, kreativitet og lederskab. På dette stadie af krise opfordrer jeg alle nationer til at stræbe efter koordinerede og omfattende strategier for landbrugsudvikling og effektiv social beskyttelse således at udsatte mennesker – kvinder og børn i sær – kan få den føde de behøver for ernæringsmæssig sikkerhed og trivsel.

Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær