Generalsekretærens budskab på dagen for kampen mod vold

0
392
alt
alt 
 
International dag for kampen mod vold

2. Oktober 2011

Vi markerer dette års Internationale dag for “kampen mod vold” i en verden der er dramatisk ændret siden vores seneste højtidelighed. Den kraftfulde drivkraft bag denne bølge af forandring – med start i Tunesien og senere spredning til resten af det nordlige Afrika, Mellemøsten og andre steder – var intet andet end en ikke voldelig kamp for demokrati og menneskerettigheder.

De individer – mange af dem, unge – der ved at kæmpe indædt væltede regeringer, der havde siddet på magten i utallige år, leverede et modsvar og anvisning om at en anden og ikke-voldelig vej også kan være løsningen for dem.

   
Der er en stor risiko forbundet med at stirre ned i løbet på et gevær, med intet andet end troen på at det man gør, er det rigtige.
Men modige individer, der har en stærk tro på brug af ikke-voldelige metoder, tvinger undertrykkere til at foretage et valg – forsøg at slå oprøret ned eller indgå i forhandlinger.
 
Den første mulighed afslører at det system de forsvarer, ikke er holdbart; muligheden om at indgå I forhandlinger kan meget vel fordre forbedringer og forandring.
Dette er netop forklaringen på hvorfor ikke-voldelige demonstrationer ofte forvirrer magthaverne; det forklarer hvorfor ikke-voldelige metoder er så effektive.

FN’s charter favoriserer og opfordrer klart til brug af fredelige og ikke-voldelige metoder som første skridt i forbindelse med demonstrationer; forhandling, mægling, voldgift og juridisk enighed.

 Når Sikkerhedsrådet i flere tilfælde har besluttet at bruge skrappere midler, som det har været tilfældet tidligere dette år i Libyen og Côte d’Ivoire, har det i begge tilfælde været sigte på at beskytte civile – og kun som en sidste udvej, i lyset af den vold man erfarede fandt sted.
    
Vores arbejde til fordel for ikke-voldelige, fredelige og stabile samfund tager mange former, herunder promovering af værdier og normer til allerede etablere institutioner.

 Retssamfund, bæredygtig udvikling, at fordre og bygge fred – dette er elementerne der indgår i FN agenda for kampen mod vold.
 Vi sigter efter at gribe ind tidligt og før spændinger eskalerer – og hurtigt og effektivt når vi beslutter os for at gribe ind.
Vi styrker vore strategiske partnerskaber, så vi også fremover kan reagere med beslutsomhed når der opstår kriser, ligesom vi støtter nationale institutioner med konfliktmægling og dialog.

Denne Internationale dag for kampen mod vold falder sammen med jubilæet, der fejrer Mahatma Gandhi´s – leder af Indiens historiske og ikke-voldelige bevægelse for frihed. Hans foranderlige, gennemskuelige og ærlige kamp har dybe rødder i Indiens historie.
Omkring 2000 år tidligere, besluttede kejser Ashoka at give afkald på krigsførelse til fordel for en fredsommelig udvikling af hans samfund. Hans ide om fred og modstand mod vold udvikledes senere til også at omfatte dyr og treer – bæredygtighed er i den forstand en historisk rodfæstet ide.

Andre rundt om på kloden har ligeledes været bannerførere for denne tanke, herunder: Chico Mendes i Brasilien til Martin Luther King, Jr. fra USA; fra Nelson Mandela i Syd Afrika til professor Wangari Maathai i Kenya. Alle disse ledere har inspireret globale bevægelser, som har inspireret utallige til at slutte op om troen på ikke-vold som kerneværdi og et overordnet princip.

Den tids-uafhængige magt der er knyttet til at bruge af ikke-voldelige principper – som alene I det forgangne år har udrettet meget – spiller en central og afgørende rolle i alle lande – herunder også i allerede erklærede demokratier.

På denne Internationale dag for kampen mod vold, bør vi alle, endnu engang, forpligte os til at støtte brug af ikke-voldelige metoder. Ikke-vold er ikke blot en effektiv taktik; det er ligeledes en strategi og den ultimative vision. Vedvarende og holdbare løsninger og fred opnås bedst gennem brug af ikke-voldelige metoder.