Fra Bruxelles til Vejen mod København via Poznan

0
473

”Sidste stop for Klimaforhandlinger før Poznan" er titlen på en konference, der afholdes den 6. november i Bruxelles. Det er et enestående, politisk støttet initiativ ledet af tre førende kvindelige politikere, Margot Wallström, næstformand for Europa-Kommissionen, Gro Harlem Brundtland, FN’s særlige udsending vedrørende klimaændringer og Mary Robinson, tidligere præsident i Irland.
På FN-niveau er intensiteten af debatten om efterfølgeren til Kyoto-protokollen om klimaændringer gradvist stigende. Næste store FN-konference om klimaændringer, før den i København, er det FN sponsorerede møde om klimaændringer, der bliver afholdt i Poznan i december 2008. Konferencen er bredt anerkendt, som et vigtigt springbræt til topmødet i København, der bliver afholdt et år senere.
Omkring 120 repræsentanter for parlamenter, virksomheder og civilsamfundet forventes inviteret til konferencen i Bruxelles.
De tre ovennævnte hovedpersoner er blandt de vigtigste talere ved åbningen.
De tre vil også være formænd for arbejdsgrupper om tilpasning, teknologiudvikling for en lav kulstoføkonomi og om klimaændringer og menneskerettigheder, og de vil fremlægge konklusionerne: Hvordan skal vi handle nu og efter Poznan?

Bruxelles-konference er en del af en serie af arrangementer og initiativer iværksat af Vejen til København, som arrangeres af Club Madrid, Respect Tabel og Globe Europa.
Vejen til København blev indledt i november 2007 forud for FN klimakonferencen, der fandt sted på Bali med det formål at skabe en platform for deltagerne til direkte at påvirke FN-forhandlingerne om den efterfølgende traktat til Kyoto-protokollen.
Webstedet www.roadtocopenhagen.org giver deltagerne mulighed for direkte at redigere politiske erklæringer, der vil blive leveret til den formelle forhandlingsproces i Poznan.
"Jeg er overbevist om, at politik ikke alene kan forbedre klimaforandringer", siger Vejen til Københavns medformand Margot Wallström. "Det vil kræve en indsats fra os alle – uanset de forskellige roller vi har i samfundet. Som verdens borgere vil det være vores daglige valg og krav til erhvervslivet og politikerne, som vil påvirke temperaturen. Af denne grund er det vigtigt, at vi alle kan udtrykke vores bekymringer, behov, idéer og forventninger.
"Vejen til København handler om at give civilsamfundet og erhvervslivet så mange mennesker som muligt en stemme i FNs forhandlingsproces. På webstedet kan du gå ind og diskutere direkte med politikere, NGO’er, erhvervsfolk og andre, der bekymrer sig om vores klima.

Hvilke er de centrale spørgsmål, som en ny aftale skal tage fat på? Hvordan kan vi udvikle værktøjer for både borgere og virksomheder til at reducere emissionerne? Hvordan kan vi arbejde bedre i partnerskaber? Hvilken rolle skal udviklingslandene have?
Du kan aktivt bidrage med at påvirke politikken ved direkte at redigere og dele dine meninger webstedet”, udtaler kommissær Wallström.