Verdensdagen for Flygtninge 2011

0
486

Pressemeddelse: tirsdag den 14. Juni 2011

Næste mandag, den 20. juni, er det Verdensdagen for Flygtningen og dette falder sammen med UNHCR’s (UN Refugee Agency) 60. jubilæumsår, og kommer kort tid før 60-årsdagen for flygtningekonventionen fra 1951, som er den 28. juli.

Bemærkninger til nyhedsplanlægningen den 20. juni:

UNHCR lancerer globalt en seks måneders “1“-kampagnen. Kampagnen har til formål at fremme den offentlige bevidsthed om de enkelte flygtninges historier.

UNHCR Europa og det berømte fotobureauet Magnum Photos vil lancere projektet ”60 Years – 60 Lives”.

UNHCR frigiver rapporten om Globale Trends – den store årlige statistiske oversigt over situationen af verdens flygtninge. Embargo kopier vil blive frigivet til medierne i slutningen af denne uge.

Goodwill Ambassadør Angelina Jolie skyder “1“-kampagnen i gang med et tv-spot
1“-kampagnen vil lave en række medie produkter, herunder en video fra UNHCR Goodwill ambassadør Angelina Jolie, hvori hun beder offentligheden om at gøre 1 ting for at hjælpe flygtninge. Endvidere vil der være en ny online videooplevelse kaldet “1 Story, 1 Life”, hvor flygtninge fortæller deres egne historier. Relateret publicity materiale vil opfordre offentligheden til at involvere sig og at Gøre 1 Ting for at hjælpe flygtninge, såsom at følge UNHCR på Facebook og Twitter. UNHCR inviterer også medieorganisationer til at engagere sig og støtte kampagnen via deres blogs. For interesserede medieorganisationer, er online digitale bannere til rådighed til dette formål.
Se Angelina Jolie’s video her. Og få adgang til mediematerialet her.

MagnumUNHCR fotoudstilling60 Years 60 Lives”
For at fejre 60-årsdagen for FN’s Flygtningekonvention, vil UNHCR og det berømte fotobureauet Magnum Photos introducere fotoprojektet “60 Years – 60 Lives” på Verdensdagen for Flygtninge. Flygtningekonventionen fra 1951 blev først lavet for at beskytte europæiske flygtninge. I dag er millioner af europæere tidligere flygtninge eller børn og børnebørn af flygtninge. De 60 personer, der præsenteres i fotografierne, symboliserer de seks årtiers beskyttelse af flygtninge i Europa. Fotoprojektet består af et 10 minutters lysshow, der er udviklet til projektering på f.eks. offentlige bygninger.
Medier kan frit bruge billederne i forbindelse med “60 Years – 60 Lives”-projektet. For mere information besøg venligst: www.60years60lives.com

Bliv en del af os, for at lade andre vide, at bare 1 person, som er tvunget til at flygte fra krig eller forfølgelse, er én for mange.

For mere information, kontakt venligst: Talsperson Hanne Mathisen, UNHCR’s regionale kontor for de baltiske og nordiske lande, i Stockholm på tlf.: +46 8 457 48 86, mobil +46 708 990 169 eller e-mail: [email protected].

Definitioner:

  • Flygtning: I henhold til Genève-flygtningekonventionen fra 1951 er en flygtning en person, der er flygtet fra hans eller hendes land på grund af “velbegrundet frygt for forfølgelse”, ofte på baggrund af race, religion, nationalitet eller politisk overbevisning.
  • Asylsøger: En asylansøger er en person, der siger, at han eller hun er flygtning, men hvis påstand endnu ikke er blevet evalueret af myndighederne i det land, hvor personen søger asyl.
  • Indvandre: Indvandrere vælger at flytte for eksempel for at forbedre deres fremtidige økonomiske udsigter. Da de ikke er tvunget til at flytte for at sikre deres rettigheder eller beskytte deres frihed, behandler international lov dem forskelligt.
  • Interne flygtninge: Interne flygtninge har ikke krydset internationale grænser, men er flyttet for at finde et tilflugtssted i deres eget land. Selv om de flygter af samme grunde som flygtninge, grunde såsom væbnede konflikter og krænkelser af menneskerettighederne, er de juridisk under beskyttelse af deres egen regering.

 

Flygtninge i tal:

  • Rundt om i verden er der i dag 43300 tusind flygtninge. Ud af disse er 27100 tusind interne flygtninge.
  • Afghanistan er det førende oprindelsesland for flygtninge. 2900 tusind afghanere lever som flygtninge i 71 lande. De fleste af dem bor i Pakistan eller Iran.
  • Fire ud af fem flygtninge slår sig ned i udviklingslandene. 16 % af flygtningene i Europa.
  • Pakistan har det højeste antal flygtninge i verden: 1,7 millioner mennesker.
  • Colombia er det land i verden med flest interne flygtninge: 3,3 millioner mennesker. 
  • Afrikanske lande har 40 % af alle interne flygtninge. Konflikter i Den Demokratiske Republik Congo, Sudan og Somalia er af afgørende faktor.