En verden af byer

0
440

UN-Habitat5

30.10.2015 – Næsten al befolkningstilvækst i verden de næste årtier vil ske i byer i udviklingslande. I 2050 vil der bo lige så mange i byerne som verdens samlede befolkning i 2002. Det giver enorme udfordringer, men også store muligheder.

Derfor er temaet for årets internationale dag for byer “Bedre byer, bedre liv, skabt til at leve sammen”.

Nogle af udfordringerne, som man må tackle i nærmeste fremtid, hvis verdens byer skal blive bæredygtige, produktive og gode steder at bo, er fattigdom, forurening, dårlig infrastruktur og arbejdsløshed. Men kompetent byplanlægning kan faktisk bidrage til at skabe arbejdspladser og velfærd og bidrage med at fremme mangfoldighed og bekæmpe ulighed. Byer, som er lavet til at kunne leve sammen i, skaber muligheder og samhørighed og et grundlag for bæredygtig brug af fælles ressourcer.

UN-Habitat6

Kvinder i Solo i Indonesien med materialer, som de skal bruge til at renovere deres hjem.

Derfor bliver FN’s program for bolig- og bebyggelsesmiljøers arbejde (UN-Habitat) stadig mere relevant. UN-Habitat har projekter i over 70 lande og arbejder med alt fra genopbygningen i Haiti, slumområder i Congo og støtter blandt andet Organization of Eastern Caribbean States i deres arbejde med at udvikle politiske retningslinjer. De arbejder for, at alle skal have tilstrækkeligt husly og tilgang til rent vand og ordentlige sanitære forhold.

UN-Habitat 4

UN-Habitat hjælper lokalbefolkningen i Bugesera i Rwanda med at bygge en vandtunnel.

UN-Habitat har hovedkontor i Nairobi og 400 faste ansatte og omtrent 2000 ansatte på projektkontrakter, som arbejder hårdt for at sikre en social og bæredygtig udvikling af bebyggelser rundt om i verden.