Fra ord til handling i Marrakech

0
410
COP22 Morocco WB Thermo

COP22 Morocco WB Thermo

7.11.2016 – Tre dage efter ikrafttrædelsen af den historiske Paris-aftale, begynder FN’s klimakonference (COP22) i Marokko i dag. Dette er øjeblikket, hvor FN’s medlemsstater skal opretholde fremdriften på klimaindsatsen og forsat styrke den globale reaktion på truslen fra klimaforandringerne.

”Vores udfordring er at fastholde det momentum, der har drevet aftalens ikrafttrædelse,” fortalte FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, til journalister på FN’s hovedkvarter i New York sidste fredag, hvor han indkaldte til et møde med repræsentanter for civilsamfundet fra hele verden og takkede dem for den ”vision, mod, vedholdenhed og lederskab, [som] gjorde denne dag mulig.”

Paris-aftalen har til formål at styrke den globale reaktion på truslen om klimaændringer ved at holde den globale temperaturstigning i dette århundrede et godt stykke under 2 grader Celsius, over det førindustrielle niveau, og fortsætte med bestræbelserne på at begrænse det til 1,5 grader Celsius – et ambitiøst mål, der nødvendiggør yderligere indsats, som det også blev understreget i UNEP’s GAP-rapport, der blev udgivet sidste uge.

Før COP22-mødet afsluttes den 18. november, håber parterne på at definere reglerne for overenskomst og at lægge en brugbar plan for at give mindst 100 milliarder US Dollars om året til udviklingslande for at støtte op om deres klimaindsats.

”FN-klimakonferencen i Marrakech er det afgørende næste skridt for regeringer, der søger at operationalisere Paris-aftalen om klimaforandringer, der blev vedtaget sidste år,” sagde sekretariatschefen for FN’s klimakonvention (UNFCCC), Patricia Espinosa.

Mens Paris-aftalen fremlagde klare ruter og et endeligt bestemmelsessted i forhold til beslutsom handling på klimaområdet, er der stadig behov for at løse mange af detaljerne omkring, hvordan man kommer videre som ét globalt fællesskab i den fremlagte fælles retning.

”Vi er fortsat i kapløb med tiden. Men med Paris-aftalen og 2030-dagsordenen med de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling har verden de planer, vi behøver for at skifte til en lav-emissions – og klimarobust sti,” sagde Ban Ki-moon fredag.