Generalsekretærens besked på International Dag mod Misbrug af og Ulovlig Handel med Narkotika

0
430

26. juni 2009

I år, 100 år efter Opiumkommissionen mødtes i Shanghai for at stoppe en opiumepidemi, markeres jubilæet for narkotikakontrol. I de senere år har FN’s konventioner hjulpet med at tackle stofmisbrugs-udfordringen og mindske dens forfærdelige virkning på individer, familier og samfund.

Stofmisbrug kan forebygges, behandles og kontrolleres. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at opgradere deres forebyggende indsats og integrere narkotikabehandling i deres folkesundhedsprogrammer. WHO og FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet samarbejder fortsat med regeringer og andre partnere for at optrappe behandlingen af stofmisbrug verden over.

Jeg vil også opfordre til en fuld implementering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og FN’s konvention mod korruption. Disse instrumenter kan hjælpe i bestræbelserne på at forebygge og kontrollere den narkotikarelaterede kriminalitet, som udgør en alvorlig trussel i mange dele af verden.

Der er behov for mere udviklingsbistand og en styrkelse af retsstaten i de lande, der er sårbare over for dyrkning, fremstilling og handel med ulovlige stoffer. I manglen på sådanne væsentlige foranstaltninger er disse stater i fare for ustabilitet og vil stå over for endnu større udfordringer i deres forsøg på at nå millenniumudviklingsmålene.

Lad os på denne Internationale Dag mod Narkotikamisbrug og Ulovlig Handel med Narkotika stå sammen for at hjælpe de mennesker, der lider af stofmisbrug, og for at nedbringe antallet af farlige steder på denne planet, hvor narkotika fremstilles, handles og bruges. 

Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær