Danske soldater til den internationale FN styrke i Libanon

0
508

Folketinget vedtog den 24. november 2009 beslutningsforslag B 41 om et dansk landmilitært bidrag til den internationale FN-styrke i Libanon (UNIFIL). Beslutningsforslaget blev vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.

Beslutningen indebærer, at Danmark vil stille et landmilitært bidrag til rådighed for den internationale FN-styrke i Libanon (UNIFIL) med henblik på, at Danmark yder et bidrag til, at resolution 1701 efterleves fuldt ud af alle konfliktens parter.

Det danske bidrag vil bestå af et logistikkompagni på ca. 140 personer. Logistikenhedens opgaver vil primært omfatte transportstøtte i hele UNIFIL’s operationsområde i forbindelse med udskiftning af personel.

Med bidraget imødekommer Danmark en anmodning fra FN om at yde logistisk støtte til UNIFIL, når det polske kontingent, der aktuelt varetager opgaven, trækker sig ud i begyndelsen af december i år.

UNIFIL-styrken har været til stede i det sydlige Libanon siden 1978, men blev udvidet betydeligt efter krigen mellem Israel og Hizbollah i 2006. Den består nu af 12.400 mand fra 30 lande.

Læs beslutningsforslaget i sin helhed på Folketingets hjemmeside.

Kilde: Udenrigsministeriet