Generalsekretærens besked på Verdens Miljødag

0
460
I dag fejres Verdens Miljødag

I dag fejres Verdens Miljødag

5. juni 2012

Som verden forbereder sig på FN’s konference om bæredygtig udvikling Rio +20, er Verdens Miljødag en mulighed for at sætte fokus på behovet for et paradigmeskift mod en mere bæredygtig verden. Dette års tema ”Grøn Økonomi: Inkluderer det dig” understreger behovet for at alle kan tage del i deres rolle i at bevare menneskets økologiske fodspor indenfor planetens grænser.

Verdens befolkning har nået syv milliarder og stiger måske til mere end ni millioner inden 2050. Det betyder større pres på allerede tæt beboede byer – hvor mere end halvdelen af alle personer bor – og på naturens ressourcer, efterspørgselen på mad, vand og energi stiger. Det betyder også, at flere personer søger efter menneskeværdige jobs. Globalt set er der 1.3 milliarder som er arbejdsløse eller underbeskæftigede. En anslået halv milliard mere vil tage del i arbejdsmarkeret i løbet af det næste årti.

Bæredygtighed indebærer mulighed for alle til at balancere de sociale, de økonomiske og de miljømæssige dimensioner af udvikling. Vi er nødt til at modbevise myten om, at der er modsætninger mellem økonomiske og miljømæssig sundhed. Med smart politik og de rigtige investeringer kan lande beskytte deres miljø, få deres økonomier til at vokse og generere jobs og fremskynde social fremgang.

Rio+20 er vores chance for at øge den globale forpligtelse til bæredygtig udvikling. I Rio skal vi blive enige om, at det ikke er nok at måle vækst og velstand på bruttonationalproduktet alene. Vi skal blive enige om, at verden har brug for et sæt mål for bæredygtig udvikling, som bygger på Årtusindemålene. Og vi skal skaffe fremgang på nogle af byggestenene for bæredygtig udvikling – energi, vand, mad, byer, oceaner, jobs og bemyndigelsen af kvinder.

Bæredygtighed vinder frem på den offentlige politiske dagsorden i både udviklings- og industrilande. FN selv arbejder for klimaneutralitet og bæredygtig forvaltning af vores kontorer og aktiviteter. I Rio skal vi mobilisere de partnerskab vi har brug for, for at skubbe verden i en mere bæredygtig kurs mod vækst og udvikling. På denne Verdens Miljødag forud for den historiske konference tilskynder jeg regeringer, virksomheder og alle medlemmer af samfundet til at træffe holistiske valg, som vil sikre en bæredygtig fremtid – den fremtid vi vil have.