7 milliarder andre

0
426
World Day or Cultural Diversity

World Day or Cultural Diversity

21. maj 2013 – Kultur er en del af alles liv. Kulturen kommer til udtryk i forskellige former, lige fra litteratur, film og kunst, i vores ferier og blandt familier. Kultur opbygger vores værdier, traditioner og overbevisninger og skaber en berigende mangfoldighed der skal værdsættes – men som desværre også ofte adskiller os og bygger mure i stedet.

I dag involverer tre fjerdedele af verdens konflikter en kulturel dimension, hvilket gør det at bygge broer mellem kulturer en nødvendighed for at opnå fred, stabilitet og udvikling. At forstå kulturer og deres særpræg er derfor yderst vigtigt, ikke bare mht. relationer mellem lande, men også når det kommer til at bekæmpe polarisering og stereotyper.  

Den 21. maj fejrer vi tiårsdagen for FN’s verdensdag for kulturel mangfoldighed for dialog og udvikling. Formålet med dagen er at øge bevidstheden om betydningen af interkulturel dialog, mangfoldighed og inklusion.

Selvom kultur og kulturel mangfoldighed ikke er en del af årtusindudviklingsmålene, har de alligevel en nøgleposition for at imødekomme dem, sagde UNESCO’s generaldirektør Irina Bokova. ”At støtte kulturel mangfoldighed kan bidrage til at tackle både økonomiske og menneskeretlige aspekter af fattigdom og give os kreative og omfattende løsninger på komplekse problemer – fra sundhedspleje og miljøet til ligestilling og uddannelse for alle”.

Kultur bør derfor ses som et af værktøjerne til at opnå velstand og bæredygtig udvikling. ”Kultur er en kraftfuld kilde til kreativitet og innovation. Ingen udvikling kan være bæredygtig uden påvirkningen fra kulturen”, sagde Bokova i hendes udtalelse til den internationale dag.

I dag lancerer UNRIC sit nye partnerskab med ”7 milliarder andre”. På udvalgte internationale dage vil UNRIC i samarbejde med GoodPlanet Foundation vise videoer produceret af ”7 milliarder andre” – projektet. Kortfilmene er en visionær idé af fotografen Yann Arthus-Bertrand og et projekt som består af over 6000 interviews filmet i over 84 lande. Filmene skaber et menneskeligt portræt af kulturel mangfoldighed og alle de ting som binder os sammen, skiller os ad og forener os.