Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder

0
442


25. november 2010

Lad os, på denne Internationale Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder, anerkende den udbredte og stigende indsats der finder sted, for at løse dette vigtige spørgsmål. Kvindeorganisationerne er ikke længere alene. Fra Latinamerika til USA, fra Asien til Afrika, mænd og drenge, unge og gamle, musikere, berømtheder og sportsstjerne, medier, offentlige og private organisationer, og almindelige borgere gør nu langt mere for at beskytte kvinder og piger, og for at fremme ligestilling.

Den sociale mobiliseringsplatform ”Say NO-UNiTE”, har optegnet næsten en million aktiviteter verden over, der arrangeres af det civile samfund og enkeltpersoner. I august i år, på den femte World Youth Conference (Verdenskonference for Unge) i Mexico, var unge aktivister fra hele verden klare i deres budskab: ”Det er på tide at stoppe volden mod kvinder og piger!” Medlemsstater, er også involverede. I november i år, har min database om omfanget, karakteren og følgerne af vold mod kvinder, registreret flere end 100 rapporter fra regeringer.

Dette års afholdelse fremhæver den rolle, som erhvervslivet kan spille i bekæmpelsen af vold mod kvinder – fra udviklingsprojekter til at yde direkte økonomisk støtte til organisationer, der arbejder for at stoppe volden og derved omfavne principperne for virksomhedernes sociale ansvar. ”Women’s Empowerment Principles”, der er et initiativ af FN’s Global Compact og UNIFEM, er nu understøttet af mere 120 førende virksomheder.

Et stigende antal medier sætter fokus på de såkaldte ”æresdrab”, trafficking og seksuel vold i konfliktsituationer, samtidig med at de skaber bevidsthed om de samfundsmæssige fordele ved at styrke kvinders stilling. Stadig skal der gøres meget mere. I hjem, på skoler og på kontoret, i flygtningelejre og i konfliktsituationer, kan erhvervslivet hjælpe os til at forhindre de mange former for vold, som kvinder og piger fortsat står over for. 

Min UNITE-kampagne, ”Stop Volden mod Kvinder”, og netværket af ”Mandlige Ledere”, som blev lanceret sidste år, har skabt et velkomment og energisk engagement. Budskabet spredes: vold mod kvinder og piger har ingen plads i noget samfund, og straffrihed for gerningsmænd kan ikke tolereres. På denne Internationale Dag, opfordrer jeg alle – regeringer, civilsamfund, erhvervslivet og enkeltpersoner – til at tage ansvar for at udrydde vold mod kvinder og piger.