Børn – ikke brude

0
702
Flickr European Commission DG Echo

Flickr European Commission DG Echo

16.03.2015 – Der er større sandsynlighed for at en pige fra Chad dør af at føde, end at hun starter i gymnasiet.

For de fleste af os er det indlysende, at børn ikke skal giftes og at ingen skal tvinges i ægteskab. Men mange steder i verden lever børn og unge i sociale miljøer med helt andre normer og kønsroller.

At gifte sit barn væk i en ung alder hænder mest i Sydasien og i Afrika syd for Sahara. Men også i Mellemøsten, Nordafrika og andre dele af Asien er traditionen udbredt blandt bestemte samfundslag. Mange unge piger tvinges i ægteskab før de når puberteten. I Østeuropa og Latinamerika er det almindeligt at piger mellem 16 og 18 år bliver gift.

Det er umuligt at vide det nøjagtige antal af børneægteskaber i verden, fordi mange ikke er registreret eller indgås uformelt.  Men ifølge de seneste statistikker, er mere end 700 millioner kvinder i verden gift som børn. Mere end en tredjedel – svarende til omkring 250 millioner – er yngre end 15 år.

RL Grime deltager nu i kampen mod børneægteskab med sangen ”Always” fra sit debutalbum Void. Videoen er filmet i Chad, hvor 68 % af pigerne gifter sig inden de er fyldt 18 år.

Døtre – en økonomisk byrde

Fattigdom er den primære årsag til at forældre vælger at gifte sit barn væk og særligt døtrene. Piger opfattes som en økonomisk byrde. Tidlige giftermål betragtes ofte som en overlevelsesmulighed for familien.

Mange anser også det tidlige giftemål som en beskyttelse mod voldelige og seksuelle overgreb, i og med, at ægtefællen indtræder rollen som beskytter. Et tidligt ægteskab kan også ses som en strategi til at undgå en situation hvori pigen bliver gravid udenfor ægteskabet – en situation, som resulterer i stigmatisering af familien.

Fattigdom leder også til at forældre narres til at gifte sin datter bort mod betaling. Disse piger havner ofte udenlands, hvor de tvinges ud i prostitution.

Børneægteskab har ofte alvorlige konsekvenser:

Piger forhindres i at uddanne sig: få fortsætter med at gå i skole, efter de er blevet gift.

Sundhedsproblemer: børns kroppe er ikke modnet til at føde børn. Deres graviditet og fødsler leder derfor ofte til komplikationer i forhold til voksne kvinder. Desuden er risikoen for at barnet eller pigen dør, eller bliver arret for livet, meget højere i forhold til voksne. I mange fattige lande føder mange unge piger uden professionel hjælp fra en jordmoder eller klinik, hvilket yderligere øger risikoen for alvorlige skader for både barnet og moderen. Piger i teenage alderen er desuden mere følsomme overfor seksuelt overførte sygdomme, såsom HIV.

Vold: overgreb er ofte forekommende i børneægteskab. Mange børn udsættes for hvad der kaldes æresdrab, dvs. når de nægter at gifte sig eller vælger en anden partner mod deres forældres ønske.

Hvordan kan børneægteskaber forhindres?

 Ruth Dureng (nr to fra venstre) blev mishandlet og smidt ud hjemmefra i Monrovia, da hun indgik i et børneægteskab. Næsten halvdelen af Liberias piger gifter sig før de er 18 år, og få går i skole. Foto kredit: UNICEF / Glenna Gordon

At forhindre børneægteskaber kræver et bredt engagement og samarbejde mellem mange individer og organisationer verden over – alt fra en stor folkelig indsats – religiøse ledere – til internationale institutioner.

En bevidsthedsændring: børneægteskaber er i mange samfund en tradition, som videreføres fra generation til generation og forældrene er ikke altid bevidst om de negative konsekvenser. Det første skridt handler derfor om at informere forældre og unge om farene ved at indgå i et børneægteskab. Et problem er, at det sociale pres tvinger familier til at følge traditionen, selvom det medfører negative konsekvenser. Traditionen med børneægteskab skal udfordres. Her kan medier spille en stor rolle, ved at udfordre eksisterende normer og konventioner som understøtter børneægteskaber.

 Uddannelse: generelt set gifter børn som går i skole sig ikke, mens de er børn. Uddannelse er derfor en effektiv måde at forhindre børneægteskaber på. Initiativer der opfordrer forældre til at sende deres børn i skole, eller uformel uddannelse for piger, der er droppet ud, kan være værdifulde.

Støtte fra regeringer: regeringer er ofte modvillige i at tage hånd om problemet, selvom nogle har indførte love der forbydder prakissen. Denne modvilje mod er isærlig udbredt, når dybe religiøse overbevisninger er involveret.

Lovlig opbakning: børneægteskaber bør forbydes og love efterleves. I visse samfund er der love der forbyder praksissen, men der mangler håndhævelsesstrukturer til at understøtte den. Juridiske myndigheder bør behandle disse sager, og retsforfølge dem.

Folkeregistre: folkeregistre, som dokumenterer hvornår børn er født, kan bruges som bevis på, at der er indgået et børneægteskab, og dermed være et middel i lande, der lovligt forbyder praksissen, og dermed være med til at sikre implementeringen af lovene.

Information til barnet: i det fleste lande har barnet ikke mulighed for at vælge om det vil indgå et ægteskab eller ej. Og hvis valget præsenteres som en mulighed, vælger barnet ofte at sige ja, for at undslippe de sociale konsekvenser af at ikke følge traditionen og presset fra familien. I sådanne tilfælde, kan det være vigtigt at informere barnet om andre alternativer.

Rådgivningscentre: Piger, der allerede er gift, bør have adgang til specifik rådgivning om alt fra overfald til spørgsmål om forholdet. Teenage piger føder mere end 13 millioner børn hvert år, ofte uden hjælp professionel hjælp. Dette kan forårsage alvorlige skader på både mor og barn.

Deltag. Tal. Kommenter.

#ENDChildMarriageNow

Kilde: UNICEF

Relaterede UNRIC artikler:

Artikel http://www.unric.org/da/tidligere-artikler/27065-borneaegteskab-og-kvindelig-omskaering-skikke-med-alvorlige-konsekvenser