Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Demokrati

0
436

GENERALSEKTRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR DEMOKRATI

15 September 2010

 

Dette års afholdelse af den Internationale Dag for Demokrati falder blot få dage før Millennium Development Goals-topmødet i FN i New York.

Idet verdens ledere samles for at nå frem til en aftale om hurtigere fremskridt forud for tidsfristen i 2015, er det en vigtig lejlighed til at understrege den centrale rolle demokrati spiller i bekæmpelse af fattigdom og fremme af menneskers velvære.

For fem år siden på verdenstopmødet vedtog alle verdens ledere at demokrati, udvikling og menneskerettigheder er indbyrdes afhængige og gensidigt forstærkende. Og i Millennium-erklæringen fra 2000, lyder det ens fra alle verdens regeringer om, ”ikke at spare på nogen anstrengelser for at fremme demokratiet og styrke retsstaten, samt respekten for alle internationalt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder retten til udvikling.”

Gennemsigtighed, ansvarlighed og lydhør ledelse er afgørende, hvis vores arbejde for udvikling skal lykkes.

Robust tilsyn, et levende civilt samfund, den frie udveksling af information og ideer, folkelig deltagelse – alle disse kendetegn ved demokratiet er også afgørende ingredienser for at skabe økonomisk vækst og at sikre social retfærdighed.

Demokratisk fremgang er hverken en lineær eller irreversibel proces. I mange dele af verden, har vi for nylig set alvorlige trusler mod de hårdt tilkæmpede fordele ved demokratisk regeringsførelse. I nogle samfund har nye foranstaltninger gjort at forkæmpere for demokrati og civilsamfundsaktivister har måttet stå over for nye konfrontationer. I andre lande er den forfatningsmæssige orden blevet undergravet og væltet – til tider med vold.

Vi bør alle være bekymrede over sådanne tilbagefald, og ikke lade det blive en tendens. Tilbageslag i det demokratiske fremskridt er tilbageslag for udviklingen. Udvikling er langt mere sandsynlig at holde fast i, hvis folk får en reel indflydelse på deres egen ledelse, og en chance for at dele udbyttet af udviklingen.

Dette indebærer et ansvar for det internationale samfund. Mennesker verden over søger til FN for at få hjælp til at beskytte og fremme demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet.

På denne tredje Internationale Dag for Demokrati, beder jeg borgerne og deres regeringer rundt om i verden om at fejre dagen ved hjælp af aktiviteter der sætter fokus på deres støtte til demokratiet. Lad os erkende, at demokratisk regeringsførelse er en fælles længsel og er udtrykt af folk over hele verden. Demokrati er et mål i sig selv, og et uundværligt middel for at opnå udvikling for hele menneskeheden. Lad dette budskab blive hørt på MDG-topmødet og i hele verden.

For at se Ban Ki-moons budskab som videomeddelse, følg dette link