Internationalt År for Mennesker af Afrikansk Afstamning

0
460
title

title Den 18. december 2009 blev det ved FN’s Generalforsamling erklæret at 2011 skulle være Internationalt År for Mennesker af Afrikansk Afstamning. Året skal bruges til at forstærke det regionale og internationale samarbejde samt de nationale handlinger til gavn for mennesker af afrikansk afstamning.

Dette omfatter blandt andet at de kan udnytte deres økonomiske, kulturelle, sociale, civile og politiske rettigheder til det fulde – de skal have mulighed for at deltage og blive integreret i alle politiske, økonomiske, sociale og kulturelle aspekter af samfundet, ydermere skal viden og respekt omkring deres forskellig arv og kultur fremmes.
 
Der bor cirka to millioner mennesker, der ser dem selv som værende af afrikansk afstamning i Amerika. Mange flere millioner bor i andre dele af verden, udenfor kontinentet Afrika. I erklæringen fra 2009 om det Internationale År anerkender det internationale samfund at mennesker af afrikansk afstamning udgør en særlig gruppe, hvis menneskerettigheder skal fremmes og beskyttes.
 
Det primære mål med Det Internationale År er at skabe opmærksomhed og viden omkring de udfordringer som mennesker af afrikansk afstamning står over for. Håbet er at 2011 vil være grobund for kommende diskussioner – diskussioner der vil give løsningsforslag til tacklingen af disse udfordringer.
 
Erklæringen fra 2009 kan læses på engelsk her