FN’s arbejde for Oprindelig Folk

0
577

Oprindelige folk praktiserer særegne kulturer og skiller sig ud fra flertallet i et samfund. De er en uvurderlig og helt central del af den menneskelige kulturelle diversitet og beriger denne med mere en to tredjedele af alle sprog og en helt enestående traditionel viden.

Oprindelige folk lever i nogle af verdens mest unikke områder og deres traditionelle viden om biodiversiteten i disse områder er uvurderlig. Som effekterne af klimaforandringer bliver mere udtalte bliver det mere og mere klart at oprindelige folk kan spille en afgørende rolle i løsningen på problemerne, både i forbindelse med at mindske klimaforandringerne, men også i forbindelse med tilpasning til de uundgåelige forandringer.

Der er over 370 millioner mennesker i over 90 lande i alle regioner i verden, der regnes for at tilhøre et oprindeligt folk. Størstedelen af disse lever under kritiske forhold. Fattigdomsrater blandt oprindelige folk er højere end blandt andre grupper. Oprindelige folk udgør 5% af verdens befolkning, men 15% af verdens fattige.

De fleste velfærds-indikatorer viser at oprindelige folk lever under værre forhold end ikke-oprindelige folk. Oprindelige folk bliver udsat for systematisk diskrimination og eksklusion fra politisk og økonomisk indflydelse. De er systematisk overrepræsenteret blandt fattige, analfabeter, subsistensløse, de bliver fordrevet af krig og miljøkatastrofer, de bliver frataget deres forfædres land og deres livsnødvendige ressourcer, såvel psykiske som fysiske. Oprindelige fok oplever desuden at deres traditionelle viden og ekspertise, samt kulturelle udtryksformer bliver markedsført og patenteret uden deres deltagelse eller accept.

Men selvom forholdene for verdens oprindelige folk er alarmerende, er der enkelte grunde til optimisme. Det internationale samfund anerkender i stigende grad oprindelige folks rettigheder. Dette blev slået fast med vedtagelsen af deklarationen for oprindelige folk rettigheder. Oprindelige folk organiserer sig i stadig højere grad med henblik på at fremme deres rettigheder og behov.

Forbedringerne af forholdene for verdens oprindelige folk er resultatet af en samlet international indsats, koordineret af sekretariatet for UNPFII

UNPFII er FN’s permanente forum for oprindelige folk, under rådet for økonomisk og social udvikling. Baggrunden for oprettelsen af dette forum var at blandt andre repræsentanter for oprindelige folk følte at FN’s strukturer tidligere ikke var tilstrækkeligt fremmende for en sammenhængende varetagelse af oprindelige folks behov og interesser, og desuden at oprindelige folks inddragelse i beslutningsprocesser var begrænset. Derfor fremsatte de forslag om at etablere en enhed, der kunne fokusere på globale emner relateret til oprindelige folk og samtidig give oprindelige folk en bedre mulighed for deltagelse.  

Forummet fungerer som kilde til ekspertvejledning og anbefalinger til rådet for økonomisk og social udvikling, såvel som andre fonde, programmer og institutioner, vedrørende emner der relaterer til oprindelige folk. Desuden har forummet til hensigt at øge opmærksomheden omkring oprindelige folk og fremme integrationen og koordination af aktiviteter der relaterer sig til oprindelige folk, samt at producere og distribuere information om oprindelige folk.

I 1994 vedtog FN’s Generalforsamling’s desuden oprettelsen af Den Internationale Dag for Verdens Oprindelig Folk, der er blevet fejret hvert år lige siden.

Læs mere om FN’s arbejde for oprindelige folk her.

FN’s arbejde for Oprindelig Folk

Oprindelige folk praktiserer særegne kulturer og skiller sig ud fra flertallet i et samfund. De er en uvurderlig og helt central del af den menneskelige kulturelle diversitet og beriger denne med mere en to tredjedele af alle sprog og en helt enestående traditionel viden.

Oprindelige folk lever i nogle af verdens mest unikke områder og deres traditionelle viden om biodiversiteten i disse områder er uvurderlig. Som effekterne af klimaforandringer bliver mere udtalte bliver det mere og mere klart at oprindelige folk kan spille en afgørende rolle i løsningen på problemerne, både i forbindelse med at mindske klimaforandringerne, men også i forbindelse med tilpasning til de uundgåelige forandringer.

Der er over 370 millioner mennesker i over 90 lande i alle regioner i verden, der regnes for at tilhøre et oprindeligt folk. Størstedelen af disse lever under kritiske forhold. Fattigdomsrater blandt oprindelige folk er højere end blandt andre grupper. Oprindelige folk udgør 5% af verdens befolkning, men 15% af verdens fattige.

De fleste velfærds-indikatorer viser at oprindelige folk lever under værre forhold end ikke-oprindelige folk. Oprindelige folk bliver udsat for systematisk diskrimination og eksklusion fra politisk og økonomisk indflydelse. De er systematisk overrepræsenteret blandt fattige, analfabeter, subsistensløse, de bliver fordrevet af krig og miljøkatastrofer, de bliver frataget deres forfædres land og deres livsnødvendige ressourcer, såvel psykiske som fysiske. Oprindelige fok oplever desuden at deres traditionelle viden og ekspertise, samt kulturelle udtryksformer bliver markedsført og patenteret uden deres deltagelse eller accept.

Men selvom forholdene for verdens oprindelige folk er alarmerende, er der enkelte grunde til optimisme. Det internationale samfund anerkender i stigende grad oprindelige folks rettigheder. Dette blev slået fast med vedtagelsen af deklarationen for oprindelige folk rettigheder. Oprindelige folk organiserer sig i stadig højere grad med henblik på at fremme deres rettigheder og behov.

Forbedringerne af forholdene for verdens oprindelige folk er resultatet af en samlet international indsats, koordineret af sekretariatet for UNPFII

UNPFII er FN’s permanente forum for oprindelige folk, under rådet for økonomisk og social udvikling. Baggrunden for oprettelsen af dette forum var at blandt andre repræsentanter for oprindelige folk følte at FN’s strukturer tidligere ikke var tilstrækkeligt fremmende for en sammenhængende varetagelse af oprindelige folks behov og interesser, og desuden at oprindelige folks inddragelse i beslutningsprocesser var begrænset. Derfor fremsatte de forslag om at etablere en enhed, der kunne fokusere på globale emner relateret til oprindelige folk og samtidig give oprindelige folk en bedre mulighed for deltagelse.  

Forummet fungerer som kilde til ekspertvejledning og anbefalinger til rådet for økonomisk og social udvikling, såvel som andre fonde, programmer og institutioner, vedrørende emner der relaterer til oprindelige folk. Desuden har forummet til hensigt at øge opmærksomheden omkring oprindelige folk og fremme integrationen og koordination af aktiviteter der relaterer sig til oprindelige folk, samt at producere og distribuere information om oprindelige folk.

I 1994 vedtog FN’s Generalforsamling’s desuden oprettelsen af Den Internationale Dag for Verdens Oprindelig Folk, der er blevet fejret hvert år lige siden.

Læs mere om FN’s arbejde for oprindelige folk her.