Hvert barn tæller

0
450
Hvert barn tæller

Hvert barn tæller

30. januar, 2014 – Vi nærmer os 25 års jubilæet for konventionen for barnets rettigheder og store fremskridt er sket, men at nå de børn, der ikke nås, vil kræve større fokus på skævhederne, siger en ny UNICEF-rapport.

Børneorganisationen understreger vigtigheden af data i at skabe fremgang for børnene og vise den ulige adgang til ydelser og beskyttelse, som forringer så manges liv.

”Data har gjort det muligt at redde og forbedre livet for millioner af børn, specielt de socialt dårligt stillede,” sagde Tessa Wardlaw, leder af UNICEF’s Data- og analyseafdeling. ”Yderligere fremgang kan kun ske, hvis vi ved, hvilke børn, der er de mest forsømte, hvor piger og drenge ikke går i skole, hvor sygdomme er udbredte og hvor basal sanitet mangler.”

UNICEF har offentliggjort sammenlignelige data om børn i tre årtier. Date er vigtigt, ikke bare for at monitorere fremgang, men også for at forbedre tilstandene for verdens børn.

UNICEF’s rapport The State of the World’s Children 2014 in Numbers viser, at omkring 90 millioner børn, som ville have været døde, hvis børnedødeligheden var blevet på 1990-niveauet, i stedet i dag har overlevet de første fem år af deres liv.

Dødsfald fra mæslinger blandt børn under fem år faldt fra 482.000 i 2000 til 86.000 i 2012, mestendels takket været stigningen i vaccinationer, som steg fra 16 procent i 1980 til 84 procent i 2012.    

Og der er flere gode nyheder: Indskrivningen i grundskolen er steget, selv i de mindst udviklede lande. Hvor kun 53 procent af børnene i disse lande gik i skole i 1990, var tallet steget til 81 procent i 2011.

Men desværre er alle tallene ikke gode. Omkring 6,6 millioner børn under fem år døde i 2012, størstedelen af sygdomme, der kan forebygges, og deres fundamentale ret til at overleve og udvikle sig forblev urealiseret.

15 procent af verdens børn er del af børnearbejde, der fratager dem deres ret til beskyttelse fra økonomisk udnyttelse og krænker deres ret til at lære og lege. 11 procent af piger bliver gift før de fylder 15, hvilke bringer deres ret til sundhed, uddannelse og beskyttelse i fare.